La Seguretat Social baixa en 30.555 afiliats al gener en la Comunitat Valenciana

L'afiliació mitjana a la Seguretat Social es va situar en 1.873.693 ocupats al gener en la Comunitat Valenciana després de descendir en 30.555 persones respecte al mes anterior, el 1,60%, i ha registrat un increment interanual de 64.560, el 3,57%.

L’afiliació mitjana a la Seguretat Social es va situar en 1.873.693 ocupats al gener en la Comunitat Valenciana després de descendir en 30.555 persones respecte al mes anterior, el 1,60%, i ha registrat un increment interanual de 64.560, el 3,57%.

En el conjunt nacional l’afiliació mitjana a la Seguretat Social es va situar en 18.819.300 ocupats al gener, després de registrar un descens de 204.865 persones, el major en un primer mes de l’any des de 2013.

Segons explica hui el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el descens de l’afiliació al gener respon al comportament “habitual” d’aquest mes, ja que reflecteix l’impacte de la fi de la campanya nadalenca, amb una reculada més intensa en els sectors del comerç i l’hostaleria.

Respecte a gener de l’any passat, l’afiliació mitjana es va incrementar en 537.269, la qual cosa suposa un augment del 2,94%, fins a registrar amb 18,81 milions el major número d’ocupats en un mes de gener des de 2008.

Sense el component estacional, l’afiliació es va incrementar al gener en 38.179 persones.
Per règims i en termes mensuals, el general va registrar un descens de 182.808 persones al gener (1,16% menys), fins a situar-se en 15.522.075 ocupats.

Dins d’aquest règim -sense incloure el sistema especial agrari i el de la llar- l’afiliació va descendir en totes les activitats a excepció de les immobiliàries, que van guanyar 370 treballadors.

Els majors descensos es van registrar principalment en el comerç, reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 39.131 ocupats menys, l’hostaleria (38.246 menys) i les activitats administratives i serveis auxiliars (36.650 menys).

Quant al sistema especial agrari, l’ocupació va pujar en 1.062 persones, fins a situar-se en 812.344 afiliats, mentre que el sistema especial de l’empleats de la llar va decréixer en 3.048 afiliats i va aconseguir els 407.587 ocupats.

Per part seua, el règim d’autònoms va registrar un total de 3.234.373 persones, després de perdre 20.291 afiliats en el primer mes de l’any.

Referent a la resta de règims, l’especial del mar va descendir en 1.415 ocupats fins a situar-se en 61.204 ocupats, en tant que el del carbó va restar 351 persones i va situar en 1.648 la seua afiliació mitjana.

Per comunitats, l’afiliació va disminuir en totes les regions, registrant les majors caigudes a Catalunya, amb 34.463 afiliats menys, Madrid (31.138 menys), la Comunitat Valenciana (30.555 menys) i Andalusia (22.633 menys).

Respecte al mateix mes de l’any passat, Treball destaca el “bon comportament” del règim general, que va guanyar 496.562 ocupats, amb una alça interanual del 3,3%.

En el règim d’autònoms cal ressaltar que la taxa interanual va augmentar un 1,27%, la qual cosa es tradueix en un creixement de 40.480 persones, mentre que el règim del mar va créixer en 981 ocupats i el del carbó va restar 753 afiliats.

En termes anuals, l’afiliació va augmentar en totes les comunitats, amb increments destacats a Madrid (116.942), Andalusia (94.829), Catalunya (94.512) i Comunitat Valenciana (64.560).

Publicitat