Soler: “L’informe del Síndic reforça a la Generalitat en l’exigència d’un finançament just i evidència que el FLA és un mal sistema per acabar amb el maltractament als valencians”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha subratllat hui que l’informe de fiscalització dels comptes de la Generalitat corresponent a l’exercici de 2016 “reforça d’una manera molt contundent” la posició de la Generalitat d’exigència al Govern central d’un canvi urgent en el sistema de finançament autonòmic perquè els valencians “puguen accedir almenys als mateixos recursos per habitant que el conjunt de les autonomies”.

Així mateix, Soler ha subratllat que l’auditoria “qüestiona el sistema dissenyat per l’Executiu central del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) en acreditar que no és el mètode per assegurar l’autonomia financera, sinó tot el contrari, i que el que fa és alterar el normal funcionament de l’Administració de la Generalitat”. A més, el responsable d’Hisenda ha recalcat que el document “revela una millora substantiva en la gestió del Consell respecte a etapes passades”, amb dades “molt contundents”, com la reducció en 2016 del dèficit pressupostari (ajustat pel Síndic als exercicis en què efectivament es van produir les despeses) en 1.630 milions respecte a 2014, últim any complet de l’anterior Executiu, la qual cosa suposa un 44% menys.

Vicent Soler ha realitzat aquestes manifestacions després de l’examen d’urgència de l’informe que el Síndic de Comptes ha lliurat a les Corts i al Govern valencià. El conseller ha ressaltat el treball de l’auditor públic, que ha reflectit la cobertura que els ingressos del sistema de finançament atorguen a les despeses de la Generalitat. Així, l’informe desvela que els ingressos del model dels exercicis 2012 a 2016 “no han estat suficients per a cobrir les obligacions reconegudes dels respectius pressupostos, ni per cobrir la despesa pressupostària de naturalesa no financera (excloent el servei del deute)”. En concret, en 2016 els ingressos del sistema de finançament només van cobrir el 59,9% de totes les despeses de la Generalitat, el 77,8% si s’exclou el servei del deute.

“El FLA dificulta complir els objectius de dèficit i deute”

Sobre aquest tema, el Síndic adverteix que aquesta “insuficiència financera origina un dèficit pressupostari que ha de cobrir-se mitjançant el recurs a l’endeutament”, ja que la resta d’ingressos no suma el 10%. I adverteix l’auditor: “L’articulació del finançament estatal a través de mecanismes especials de finançament via endeutament, com és el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), dificulta la consecució dels objectius de dèficit i deute, i incideix en el funcionament normal de l’Administració de la Generalitat”.

“Les conseqüències per la Generalitat -prossegueix l’informe del Síndic- són molt diferents segons siga la procedència del finançament. Si els fons arribaren a través del sistema de finançament autonòmic no incrementarien l’endeutament, mentre que sí que ho augmenten quan s’obtenen per la via dels mecanismes especials de finançament”.

Per Soler, “el Síndic està deixant en evidència i treu els colors al Ministeri d’Hisenda i als qui volen que els valencians es conformen amb préstecs que hem de retornar amb interessos, en lloc d’atorgar-nos el finançament que ens correspon, com fa amb altres comunitats. Els valencians volem finançament i no préstecs”.

El conseller ha apuntat que aquest matí ha remés al Ministeri una carta en la qual exigeix al Govern central una aportació extraordinària en favor de la Comunitat Valenciana de 1.325 milions, després de certificar aquest dimecres l’incompliment de la promesa del president de l’Executiu central que aquest any s’acordaria un nou finançament autonòmic.

En la missiva assenyala que el Consell ha vingut incloent als pressupostos des de 2016 una partida de 1.325 milions per igualar als valencians a la mitjana per habitant del conjunt de les autonomies en entendre previsible i raonable que dos anys després de caducat el model, l’1 de gener de 2014, hi hagués ja un nou sistema. Per si no fos prou, el president del Govern va prometre el gener passat als presidents autonòmics que abans de finalitzar l’any hi hauria un nou sistema. “No hi ha excuses per no atendre les necessitats dels valencians. El president ha incomplit la seua promesa però pot realitzar una aportació extraordinària perquè els valencians han de tenir els mateixos drets que la resta dels espanyols”.

Un 34% menys en protecció social per la insuficiència de recursos

El responsable d’Hisenda també ha destacat que l’auditoria pública reitera les conclusions de l’any passat, en les quals ja es va denunciar l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana i el fet que aquesta genera dèficit, no per gastar més sinó en comptar amb menys ingressos que la mitjana de les autonomies, amb el que “una part important del deute acumulat pot explicar-se com a resultat de l’infrafinançament autonòmica”. En l’informe de 2015 es quantificava el deute històric als valencians derivada d’aquesta insuficiència de recursos en 14.380 milions sol en el període 2002-2015.

Aquest any el Síndic desvetlla les dades referides a l’impacte de l’infrafinançament en la cobertura dels serveis públics fonamentals per als valencians en el període 2013-2015. Així, s’observa que els valencians gasten menys que la mitjana (índex de 96,5) en els serveis públics fonamentals. No obstant això, precisa que el Consell “ha prioritzat els seus reduïts ingressos en la prestació dels serveis educatiu i sanitari a un nivell equivalent a la mitjana autonòmica”. “En conseqüència -afegeix el Síndic-, la protecció social i la resta de funcions s’han vist més perjudicades pels insuficients recursos del sector públic valencià”.

En concret, en protecció social la Comunitat està a 34,2 punts de la mitjana i això malgrat l'”increment notable de la despesa en 2015 respecte a l’any anterior”, posa l’accent el Síndic, una tendència a l’alça que ha prosseguit en 2016 i 2017. En la resta de funcions -assumptes econòmics, cultura, R+D o medi ambient-, el nivell de despesa del Consell està a 8,5 punts de la mitjana de les comunitats.

“Una millora substantiva en la gestió del Consell”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic també ha destacat que l’informe de la Sindicatura “reflecteix una millora substantiva en la gestió de l’actual Consell respecte a etapes passades”, al mateix temps que “es mostra l’avanç en la neteja de desajustaments i pufos heretats del passat”. Així, entre altres indicadors, l’auditoria detalla l’esforç en la reducció del dèficit respecte a l’Executiu anterior.

El Síndic, després de depurar les dades imputant les despeses a l’exercici en què es van realitzar, ofereix les xifres del dèficit pressupostari ajustat entre 2010 i 2016. D’aquesta manera, es comprova com l’actual Consell ha reduït el dèficit pressupostari en 1.600 milions, un 44% menys, respecte a 2014, últim exercici complet de l’anterior executiu, en tancar 2016 amb 2.085 milions, enfront dels 3.715 milions de 2014. El dèficit pressupostari ajustat s’ha reduït a la meitat, un 50,7% menys, respecte a 2011, quan es va tancar amb 4.232 milions.

La resta d’anualitats es van tancar amb uns nombres vermells de 3.420 milions en 2010, 3.456 milions en 2012, 2.950 milions en 2013 i 3.707 milions en 2015. L’informe adverteix del caràcter “insostenible” del dèficit, que atribueix a la insuficiència de recursos de la Generalitat.

El document també reflecteix, entre altres qüestions, com l’actual Govern valencià ha reduït considerablement les Obligacions No Reconegudes de Sanitat, que han passat de 3.506 milions en 2011 o 1.192 en 2014 a 714 milions en 2016, una minoració del 80% en les ONR de Sanitat respecte a 2011 i del 40% en relació a 2014.

Els creditors pressupostaris baixen un 15,6% i els no pressupostaris, un 22%

D’altra banda, l’auditoria també mostra la reducció dels creditors pressupostaris respecte a l’exercici passat en un 15,6%, en passar de 3.210 a 2.711 milions. En aquest epígraf s’inclou el compte 409, operacions pendents d’aplicar a pressupost, amb 927,2 milions, dels quals un terç, 318 milions, vénen llastrats per l’herència o decisions del passat, com el deute amb Ciegsa (203 milions), fallits de la SGR (74,5 milions), ajudes a l’habitatge (37,9 milions) o sentències RTVV (2,7 milions).

Quant als creditors no pressupostaris, s’han minorat en un 22%, de 1.221 a 957 milions, tenint en compte també que aquest import, que inclou el compte 411 (829 milions), ve condicionat per decisions del passat, com la compra de material sanitari des de fa almenys 14 anys (2002 a 2008) de la qual encara queden per pagar 95,8 milions, obres contractades entre 2005 i 2008 amb pagament centrifugador al futur per 128,7 milions o convenis de 2014 amb les universitats (372,8 milions).

Com en exercicis passats, el Síndic evidencia el “greu desequilibri patrimonial” de la Generalitat, amb uns fons propis negatius de 28.104 milions (-25.419 milions al tancament de 2015), derivat de l’acumulació de resultats negatius d’exercicis anteriors (-28.334 milions) i el resultat econòmic-patrimonial negatiu de 2016 (2.637 milions), que absorbeixen la xifra del patrimoni (2.867 milions). El Síndic assenyala que “les pèrdues acumulades s’originen per la insuficiència de recursos de la Comunitat Valenciana, que ha de cobrir-se mitjançant el recurs a l’endeutament”.

CatalanSpanish