Quan cal presentar la sol·licitud per a arreplegar tòfones?

trufas

La sol·licitud per a recol·lectar trufes en terreny forestal haurà de presentar-se almenys amb tres mesos d’antelació, tal com estableix l’orde de la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural que regula la recol·lecció d’aquest fong comestible. La seua autorització anirà a càrrec de les direccions territorials de la conselleria en cada província.

Aquesta norma, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, deroga l’anterior de 1998 i té com a objectiu una gestió forestal sostenible i actualitzar, aclarir i simplificar la normativa existent.

PublicitatTroballengua  

Aquesta nova regulació sorgeix de la necessitat de realitzar un aprofitament ordenat i sostenible dels recursos forestals (entre els quals es troben les tòfones silvestres que creixen de forma natural en els terrenys forestals) garantint així el manteniment de la biodiversitat i la renovació d’aquests.

La recol·lecció de trufes és una activitat que requereix autorització degut al seu alt valor comercial i el perill de pèrdua d’aquest valuós producte.

La recol·lecció de les tòfones de les espècies Tuber melanosporum, Tuber aclapara-li, Tuber uncinatum, Tuber mesentericum i Tuber borchii podrà realitzar-se exclusivament dónes del 16 de novembre de cada any fins al 15 de març de l’any següent i la de les tòfones de Tuber aestivum podrà realitzar-se exclusivament dónes del 16 de maig fins al 15 de setembre de cada any.

A més, la cerca de les trufes es podrà realitzar únicament amb gossos ensinistrats per a tal fi. Per a l’extracció de cada tòfona es realitzarà un únic pou en la zona indicada pel gos ensinistrat. Es farà amb l’ajuda d’un matxet tofoner, amb full acabat en punta i amb dimensions màximes de 35 centímetres de llarg, inclòs el mànec, i 12 centímetres d’ample.

Una vegada recol·lectada la tòfona, el terreny haurà de quedar en les condicions originals, omplint els pous realitzats amb la mateixa terra extreta o bé amb un substrat lliure de fongs patògens i amb característiques adequades per a la proliferació de trufes.

Es recol·lectaran exclusivament les trufes madures que hagen arribat al seu normal desenrotllament, deixant intactes i degudament coberts els exemplars que no tinguen aquestes característiques.

Aquesta norma afecta els trufes del gènere Tuber pertanyents a les espècies: tòfona negra d’hivern (Tuber melanosporum Vittad.), tòfona machenca o de tardor (Tuber aclapara-li Vittad.), tòfona de Sant Joan o d’estiu (Tuber aestivum Vittad.), T. uncinatum Chatin (morfotipo de tardor de Tuber aestivum), Tòfona de pi (Tuber mesentericum Vittad.) i Tuber borchii Vittad.

Aquesta orde no afecta la recol·lecció de trufes en plantacions d’espècies forestals establides en terrenys agrícoles dedicades al cultiu intensiu per a la producció de trufes, la qual queda regulada en la seua legislació específica (Orde 4/2015 Registre Plantacions Forestals Temporals).

Ací pot consultar-se’l document:
clicar ací

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana