Som Valencians exigirá l’igualtat de retribució per a dones i homes en el lloc de treball

“L’unica posibilitat de frenar la discriminació en la retribució es exigir que esta mesura siga obligatoria per avançar cap a l’igualtat”.

PublicitatAVL

“L’unica posibilitat de frenar la discriminació en la retribució es exigir que esta mesura siga obligatoria per avançar cap a l’igualtat”.

Som Valencians en Moviment exigirá l’igualtat de retribució i categoría llaboral per treballar en el mateix lloc entre homens i dones i declaren que desde la Coalició Valencianista se comprometen a exigir en el congrés que es garantize esta mesura per a que no torne a quedarse estancada i avançar positivament cap a l’igualtat real, es fonamental incrementar les accións, mesures i mijos que dispongám per implantar esta norma en els diferents sectors profesionals apart d’esta mesura exigirém que les treballadores i treballadors siguen lliures per elegir la seua manera de vestimenta i eliminarém que s’obligue a vestir segons el sexe ( vestimenta no sexista) es la millor manera d’avançar cap a l’igualtat i els drets adquirits fomentant politiques publiques en perspectiva de genere.

PublicitatRovira  

Anem a recolzar estes politiques d’igualtat per a fomentar l’integració social i caminar cap a una millor qüalitat de vida conciliant la faena i la familia.