STEPV intenta solucionar el problema de les persones no incloses en les oposicions

Desenes de persones no apareixen ni incloses ni excloses de les llistes d'oposicions i demanen ser admeses perquè han pagat la taxa

STEPV està fent gestions en la Conselleria d’Educació des de divendres passat perquè el personal que va pagar les taxes per inscriure’s en les oposicions però no ha aparegut en cap llistat, ni d’inclosos ni d’exclosos, tinga l’opció de ser admesa en les oposicions.

És la primera vegada que el procediment d’inscripció és telemàtic, fet que ha generat que, per diversos motius, desenes de persones que han pagat les taxes no han aparegut ni en el llistat d’admesos ni en el d’exclosos.

PublicitatTroballengua  

Divendres passat STEPV es va posar en contacte amb la Direcció General de Personal perquè admetera este col·lectiu. La Conselleria va contestar que estava demanant un informe jurídic per veure quines possibilitats tenien de solucionar-ho. Este informe, segons Conselleria, estarà el pròxim divendres.

Demà dijous està convocada la Comissió de Seguiment de l’Acord de Professorat Interí. STEPV proposarà que s’arbitre una ampliació del termini perquè el personal afectar puga tancar la inscripció, una vegada han abonat les taxes.

El Sindicat considera que un mer procediment administratiu deixe fora del procediment desenes de persones en un procés selectiu tan important en què el professorat es juga la continuïtat del seu treball no és de dret.

PublicitatDesdejuna amb Actualitat Valenciana