sábado, 20 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

STEPV proposa un grup de treball per a estudiar un calendari escolar basat en criteris pedagògics

STEPV ha tornat a plantejar la necessitat d’aportar un calendari escolar basat en criteris pedagògics i no en les festes religioses, que condicionen la llargària dels trimestres i deixen dies lectius morts que es desaprofiten.

El Sindicat ha proposat la creació d’un grup de treball perquè estudie una proposta d’un calendari escolar més racional. La Conselleria ha pres nota de la proposta i s’ha mostrat d’acord en la constitució d’aquest grup de treball i avançar en una proposta d’un nou calendari escolar.

Quant a la proposta concreta del calendari per al curs 2017/18, la Conselleria ha anunciat que mofidicaria la proposta d’inici de curs en les escoles oficials d’idiomes, del dia 25 de setembre al 2 d’octubre. Aquesta proposta també la tenia recollida STEPV i ha valorat positivament el canvi.

A més, el Sindicat ha proposat retardar l’inici de curs en Formació de Persones Adultes més tard del 14 de setembre, com proposa la Conselleria, ja que el professorat està matriculant l’alumnat en eixes dates, per manca de personal d’administració. També ha criticat que s’allargue en 15 dies el curs en aquesta etapa educativa. La Conselleria estudiarà la proposta d’ajornar l’inici de curs i ha explicat que s’allarga eixos dies perquè les FPA no són ensenyaments de règim especial (que tenen 168 dies lectius) sinó que se’ls ha d’aplicar els 175 dies lectius dels ensenyaments obligatoris. STEPV ha mostrat la seua perplexitat i rebuig a eixa decisió perquè sempre se’ls ha aplicat el còmput dels ensenyaments de règim especial.

STEPV també ha sol·licitat, quant als dies festius, que la Conselleria tinga en consideració les propostes dels municipis i que siga flexible en la seua aplicació, especialment en la data de finalització del curs que coincidirà amb les Fogueres d’Alacant. La Conselleria s’ha mostrat favorable a la proposta del Sindicat i estudiaran les propostes dels municipis en eixe sentit.

Quant al desdoblaments de FP, STEPV ha traslladat a la Conselleria d’Educació la necessitat de negociar unes noves plantilles en FP i en totes les etapes educatives per a recuperar les retallades del govern anterior. També ha proposat l’increment dels desdoblaments en mòduls formatius de famílies professionals com Imatge i So, Automoció, Mecanitzat i Manteniment de Vehicles, Instal·lació i manteniment, Estètica, etc.

La Conselleria ha contestat que estudiaran totes les propostes sindicals però que tenen una forta limitació pressupostària per atendre les peticions i obrir la negociació de les plantilles.

Últimas noticias

Contenido relacionado