STEPV reclama la reversió de les retallades en les instruccions d’inici de curs

La Mesa Sectorial ha tractat les instruccions d'inici de curs d'infantil i primària, secundària i batxillerat, formació professional i programes formatius de qualificació bàsica

STEPV ha insistit en la proposta de convocar una Junta de Portaveus, plantejada a la Conselleria en prendre possessió el nou govern de l’estat, per a tractar els aspectes que tant sindicats com administració consideren traslladar al Ministeri d’Educació i al govern espanyol per aplicar com més prompte millor.

Entre els aspectes proposats pel Sindicat estan la derogació de la LOMQE i el Reials Decrets-Llei 14/2012 i 20/2012 de retallades en les condicions laborals del professorat: increments d’hores lectives, descomptes en nòmina per malaltia, etc.

El Sindicat també ha insistit a assolir un acord amb la Conselleria per a completar les mesures de recuperació de les condicions laborals del professorat anunciades a principis de maig en resposta a la vaga convocada per STEPV per al 16 de maig.

Igualment, cal continuar treballant en l’assoliment d’un pacte d’estabilitat del professorat interí que garantisquen la continuïtat en el treball del col·lectiu després de les oposicions massives anunciades per l’administració.

El professorat no entendrà que, havent un nou govern en l’estat, el govern valencià no estiga treballant amb els sindicats per acordar aquestes mesures urgentment per a revertir com més prompte millor les retallades i començar a treballar ja en una nova llei amb la comunitat educativa.

Sobre les instruccions d’inici de curs el Sindicat ha demanat que cal negociar-les abans per tal que en el mes de juny els centres ja tinguen la normativa d’inici de curs i preveure amb temps les actuacions que s’han de dur a terme per posar el curs següent en marxa. A més, entre altres qüestions, STEPV també ha demanat reduccions de l’horari lectiu per a determinades coordinacions que no en tenen (aula d’informàtica, coordinació de secundària, i ampliar les de formació en primària…) així com a les persones majors de 55 anys i que aquestes hores siguen substituïdes, especificacions concretes respecte a què es considera horari especial als centres i com sol·licitar-ho. Hem tornat a exigir la necessitat d’un nou acord de plantilles a totes les etapes educatives, i als SPES per poder millorar l’atenció a l’alumnat i millorar les condicions laborals del professorat.

Publicitat