STEPV guanya la sentència que anul·la el decret de retallades

STEPV va presentar un recurs contra el Decret 73/2012, pel qual s’imposava l’increment de les ràtios d’alumnat i l’augment de l’horari lectiu del professorat (25h en infantil i primària i 20h en la resta dels ensenyaments), en aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. La base legal per a presentar el recurs per part del Sindicat va ser que aquest decret del govern valencià no va complir el tràmit previ de negociació en la Mesa Sectorial d’Educació, ja que afectava les condicions laborals del professorat.

El Tribunal Superior de Justícia valencià va desestimar el recurs de STEPV i el Sindicat va presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que s’ha pronunciat ara a favor del Sindicat.

El TS atén l’argument del Sindicat en què es basa el recurs pel qual, encara que el Decret concreta les retallades en educació establertes en el Reial decret llei 14/2012, la Conselleria d’Educació tenia obligació d’haver negociat en Mesa Sectorial aquest decret i ho va fer a posterioritat d’haver iniciat el tràmit per a la seua publicació en el DOGV, de manera que s’incompleix l’exigència establerta en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de negociar amb els sindicats les condicions laborals del personal, en temps i forma i amb la informació necessària amb antelació per dur a terme una negociació real.

L’anul·lació del Decret no comporta, necessàriament, el retorn automàtic a les condicions laborals prèvies a 2012, ja que el Reial decret llei 14/2012 continua en vigor, però el decret autonòmic queda derogat i, per tant, obri la via a una nova negociació amb la Conselleria d’Educació (que no va derogar el decret, malgrat les demandes del Sindicat en Mesa Sectorial), a reduir encara més les ràtios i a treballar per la reducció de l’horari lectiu del professorat, una reivindicació del Sindicat en la campanya “Ja toca!” i dels claustres.

En eixe sentit, STEPV exigirà a la Conselleria d’Educació la negociació immediata de les plantilles d’infantil i primària, secundària i FP, retallades pel govern anterior, per a treballar en aquesta recuperació horària i de plantilla. També insistirà en incrementar encara més la reducció de ràtios iniciada pel nou govern, però valorada com a insuficient pel Sindicat.

STEPV valora positivament aquesta sentència perquè aporta arguments al Sindicat per obrir una via de negociació amb la Conselleria que recupere i millore les condicions laborals del professorat.