jueves, 18 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La subhasta de l’Hèrcules CF es retarda

L’IVF s’ha vist obligat a retardar la subhasta de l’Hèrcules CF fins a la liquidació definitiva d’Aligestión, empresa fiadora de la Fundació de l’Hèrcules CF en el deute que manté amb l’IVF.

La llei estableix que en el concurs de creditors han de pagar-se primer els crèdits contra la massa. Sobre Aligestión, signa que està en liquidació, pesa un crèdit contra la massa a favor Enrique Ortiz i Fills Contractistes d’Obres, els qui estan discutint la quantia d’este, motiu que explica la impossibilitat de convocar ja la subhasta.

D’esta manera, fins que no quede determinat l’import d’aquest crèdit contra la massa i s’atenga i es pague, l’IVF, com a creditor ordinari, no pot determinar la quantia exacta del crèdit a subhastar de la Fundació Hèrcules Club.

El Consell General de l’IVF va aprovar el 10 de juliol la subhasta de les accions de l’Hèrcules Club de Futbol, procés amb el qual es dóna eixida a un paquet accionarial compost pel dret del crèdit que té l’IVF enfront de la Fundació de l’Hèrcules (en virtut del qual estan embargades les accions del club propietat de la fundació) i per les accions de l’Hèrcules que es va adjudicar l’Institut Valencià de Finances després de la subhasta concursal dels béns i drets d’Aligestión Integral.

El dret del crèdit que té l’IVF enfront de la Fundació representa el 72,71% del capital social de l’entitat esportiva, mentre que les accions adquirides per l’Institut Valencià de Finances després de ser subhastats els béns d’Aligestión, representen un altre 15,07% dels títols del club.

Esta subhasta va encaminada a recuperar els fons que l’IVF va injectar en l’Hèrcules CF en forma d’aval, al que l’organisme públic valencià va haver de fer front davant els impagaments del club front l’entitat creditícia.

L’Institut Valencià de Finances ha actuat en tot moment vetlant pels interessos de la Comunitat Valenciana i dels alacantins amb subjecció estricta a la legalitat, amb la finalitat de dotar de plenes garanties jurídiques al procés per a garantir la seguretat de les decisions, alguna cosa que redundarà en benefici dels ciutadans i de l’entitat esportiva i els afeccionats.

Últimas noticias

Contenido relacionado