Obert el termini per a la convocatòria de subvencions de Participació Ciutadana a Sagunt

A partir de demà, després de la publicació hui en el BOP, les associacions sense ànim de lucre del municipi podran sol•licitar les subvencions telemàticament.

La delegació de Participació Ciutadana comunica que ja s’ha obert el termini per a la convocatòria de subvencions 2019. Hui, dimecres 10 d’abril, el Butlletí Oficial de la Província de València ha publicat l’anunci segons el qual les associacions sense ànim de lucre del municipi podran sol·licitar les subvencions fins al dimarts 14 de maig.

L’objectiu principal d’estes subvencions és el finançament de projectes relatius a la participació ciutadana amb la finalitat de promoure una xarxa ciutadana participativa, solidària i compromesa que treballe i potencie servicis d’interés general per a la col·lectivitat. Per a la qual cosa, s’establix una línia de subvenció amb diversos programes: Valors i Ciutadania; Experiències d’oci i socialitzadores; Formació i enfortiment associatiu i Informació i comunicació.

Rovira  

L’import destinat a esta convocatòria de subvencions és de 20.000 €, dels quals es determinarà l’import a subvencionar en funció del pressupost del projecte acceptat i la valoració obtinguda, sent un màxim de 3.000 € i un mínim de 300 €.

Per a poder ser beneficiari de les subvencions és requisit que les associacions sense ànim de lucre estiguen inscrites en el registre municipal d’associacions de l’Ajuntament de Sagunt amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i que tinguen degudament actualitzades les seues dades en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana o el que  corresponga.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de València, és a dir el termini començarà demà, dijous 11 d’abril, i finalitzarà el dimarts 14 de maig. Per a sol·licitar-les, és necessari disposar de certificat electrònic de representant d’entitat, ja que solament podran sol·licitar-se de forma telemàtica.

Per a més informació sobre les bases reguladores de la convocatòria, poden consultar-se en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt, en l’apartat documents.

PublicitatJuega Limpio Orihuela