viernes, 21 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Un total de 20 aspirants a dirigir RTVV

La CVMC ha rebut vint candidatures per a dirigir la nova RTVV, encara que aquesta xifra pot augmentar si arriba alguna més lliurada per correu dins de termini, segons ha informat la Generalitat. La major part dels aspirants són periodistes o exempleados de l’antiga Canal 9. Aquests són alguns dels candidats

La llista encara no és definitiva, ja que per una banda no tots els candidats han desitjat fer pública la seua candidatura, i d’altra que encara poden arribar candidatures per correu ordinari amb segell de l’oficina de correus abans de la data de termini.

Aquests són alguns dels candidats:

 1. Juli Esteve
 2. Salvador Enguix
 3. Clara Castelló
 4. Pere Valenciano
 5. Francesc Piera
 6. Empar Marco
 7. Benjamín Marin
 8. Sebastián Sánchez
 9. Ángel Martínez
 10. Artur Balaguer
 11. Josep Ramón Lluch
 12. Javier Argente
 13. Xavier García Valle
 14. Artur Balaguer
 15. Vicente Climent

Entre els requisits per a ser director d’RTVV, es demana la nacionalitat espanyola o d’un país membre de la Unió Europea; tenir almenys una titulació universitària amb nivell de grau o equivalent; i acreditar experiència professional en l’àmbit de la comunicació i coneixement de les dues llengües oficials de la Comunitat.

Com a mèrits, figura el coneixement d’idiomes diferents als oficials de la Comunitat; formació en l’àmbit de la comunicació; habilitats de lideratge; coneixements en matèria d’igualtat de gènere i del context econòmic i social de la Comunitat, i experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals.

Qui ocupe aqueixa direcció general subscriurà un contracte d’alta adreça i tindrà dedicació exclusiva, per la qual cosa el seu acompliment serà incompatible amb qualsevol altre càrrec públic o activitat retribuïda.

Últimas noticias

Contenido relacionado