Igualtat habilita la tramitació electrònica del certificat de discapacitat

Les peticions de revisió també poden sol·licitar-se a través de tramitació telemàtica.

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha activat el procediment de tramitació electrònica per a sol·licitar el reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, així com la seua revisió, segons ha informat la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert.

La tramitació electrònica suposa “un avanç en el procés de modernització de l’Administració autonòmica”, ha destacat Albert, qui ha ressaltat que este nou mecanisme millorarà el servei a la ciutadania, alhora que “permetrà agilitar el treball dels diferents centres de valoració” que existeixen en la Comunitat Valenciana.

Les persones que desitgen tramitar la seua sol·licitud via digital hauran de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans, podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada, entre una altra documentació, d’aquella que acredite la discapacitat al·legada (física, mental, intel·lectual o sensorial), entre la qual hauran de figurar informes clínics actualitzats, i en aquells casos en què siga necessari, l’informe psicopedagògic oficial emés per l’especialista en orientació educativa.

D’altra banda, per a la valoració dels factors socials la persona interessada pot presentar un informe social o bé una declaració responsable de factors socials complementaris.

La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental ha explicat que per a facilitar la tramitació d’estes sol·licituds la ciutadania pot accedir al següent enllaç: consultar ací, on es reuneix tota la informació que relativa al certificat i des d’on també es pot accedir directament a este.

Beneficis del grau

Les persones que tenen un grau de discapacitat reconegut poden accedir a determinats beneficis, com pot ser l’accés a subvencions o ajudes de caràcter individual per a tractaments rehabilitadors, productes de suport accessibilitat i adaptacions en la llar, entre altres.

Així mateix, poden sol·licitar el cobrament d’una pensió no contributiva o de prestacions econòmiques i socials, com són l’assistència sanitària i prestació farmacèutica i el subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transports; i en aquells casos en què procedisca també poden demandar recursos i suports educatius.

Les millores fiscals són uns altres dels beneficis que comporta el grau de discapacitat, que també pot incloure prestacions familiars, com és el cobrament d’una assignació econòmica per fill, filla o persona menor d’edat acollida a càrrec, que pot mantenir-se una vegada superats els 18 anys si la discapacitat reconeguda és igual o superior al 65%.

Pròrroga per la COVID

Albert ha recordat que, el mes de març passat, davant la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va decidir prorrogar un any la vigència de les resolucions i certificats de reconeixement de grau de discapacitat que es trobaren sotmesos a revisió durant l’any 2020.

Així, amb la finalitat que estes persones no perden l’accés als beneficis als quals els dona dret el reconeixement, s’estableix prorrogar de manera automàtica fins al dia 14 de març de 2021, la vigència del grau de discapacitat reconegut i les targetes de discapacitat les resolucions i els certificats de reconeixement de la qual es trobaren sotmesos a una temporalitat que s’haguera sobrepassat o a una vigència temporal amb data de finalització anterior al 31 de desembre de 2020.

La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental ha assenyalat que esta mesura beneficia a 4.834 persones amb diversitat funcional de tota la Comunitat Valenciana, de les quals 2.414 són de la província de València, 1.771 d’Alacant i 649 de la província de Castelló.

CatalanSpanish