Tres municipis alacantins queden fora de les ajudes FEDER que concedeix la Generalitat Valenciana

Les propostes d'Elx, Petrer i Dolores han estat rebutjades pels tècnics com que no van complir les bases que es requerien per rebre les subvencions

La Generalitat Valenciana va resoldre a la fi d’agost les ajudes que concedeix a través del seu Programa Operatiu FEDER per a la protecció, conservació o recuperació sobre béns de patrimoni cultural valencià. Al maig d’aquest any, el Govern espanyol va concedir uns 35 milions d’euros a la Comunitat Valenciana dels 301,4 milions rebuts pels fons europeus en ajudes per a les denominades estratègies de desenvolupament urbà sostenible i integrat, conegut com a EDUSI. La Generalitat Valenciana ha atorgat uns 27 milions repartits a uns cent municipis de la Comunitat Valenciana, entre els quals es troben uns vint-i-set municipis alacantins. Uns setze municipis han quedat fora d’aquestes ajudes, dels quals es troben tres ciutats alacantines com són Elx, PetrerDolores. Elx demanava l’ajuda per a l’adequació de l’espai expositiu de la Torre de l’Homenatge i el seu entorn, al·legant que aquesta infraestructura promovia la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural. Amb aquesta millora, el consistori il·licità pretenia fomentar les visites al Palau d’Altamira. No obstant això, aquest argument no ha estat suficient per als tècnics de la Generalitat Valenciana, que no els ha semblat una intervenció de protecció, conservació o recuperació del ben immoble, per a ells, és una millora de l’activitat cultural que es realitza dins de l’esmentat bé, ja que, la documentació presentada per l’Ajuntament d’Elx se centra en la millora de la col·lecció museogràfica o la seua divulgació, no en la protecció com estableix les bases. La petició de l’Ajuntament de Petrer era la Creació del Museu Damaso Navarro, pel que en la causa de denegació estableix que el bé objecte de l’actuació no posseeix valor arqueològic, arquitectònic, històric-artístic, etnològic o paleontològic. També afegeix, que encara que l’immoble si alberga un element amb possible valor patrimonial, però la proposta se centra a l’edifici de recent construcció que per als tècnics no reuneixen els valors adquirits. Finalment, el municipi de Dolores va presentar un projecte de rehabilitació per al Centre Soci Cultural i Mercat Municipal, amb el que no ha obtingut el beneplàcit de la Generalitat per concedir-li aquestes ajudes en considerar que no compleix amb el requisit establit en les bases. Uns 36 projectes de rehabilitació del patrimoni cultural seran els que reben aquestes ajudes dels fons europeus FEDER, juntament amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana.

: Valencià

Publicidad