TSJ confirma el tancament d’aules en Domus i en el Centre Integrat La Puríssima-Franciscanes

En dues actuacions –datades i daus a conéixer pel TSJ aquest dimarts– la sala desestima la suspensió de la norma que havien sol·licitat la Fundació Institució Cultural Domus, a Godella, i el Centre Integrat La Puríssima-Franciscanes, situat a València, per la pèrdua aules concertades en batxillerat arran de la resolució de l’administració educativa.

La setmana passada, l’alt tribunal valencià ja va desestimar la suspensió cautelar –és a dir, per la via d’urgència i sense escoltar a la Generalitat–, de la renovació de concerts educatius per al pròxim curs que havien demanat aquests dos centres. El tribunal va tramitar llavors la petició com a mesura cautelar i abans de resoldre va donar dos dies a la Conselleria d’Educació perquè formulara les al·legacions que considerara oportú.

En els seus arguments, la Generalitat ha presentat els informes de la cap de Servei de Centres privats i Concertats en el qual s’assenyala que tots dos centres recurrents, en la seua zona i respecte de les unitats de batxillerat, “són els que menys preferència tenen per a renovar el concert”.

L’administració afig que no es produeix un dany irreparable o de difícil reparació, ja que res impedeix als centres mantenir les seues aules, açò sí “com a unitats privades sense concerts, doncs en cap cas l’execució de la resolució suposa que el centre haja de suprimir-les i molt menys que els alumnes es queden sense escolaritzar”. Finalment, esgrimeix que “cal apreciar l’existència d’evidents interessos contraposats, concorrent un evident interés públic”.

Sentides les parts, la sala –que subratlla que en les presents resolucions no s’entra en el fons de la qüestió– recorda que la mesura cautelar no es pot aplicar generalitzadament en la via contenciosa-administrativa i la doctrina de l’aparença de bon dret “sol en explicades ocasions pot aplicar-se com a raó determinant de la decisió, no per descomptat, quan l’aparença pretén deduir-se de la pura discrepància del recurrent amb l’aplicació i interpretació de les normes aplicades per l’administració”.

A més, apunta que les recurrents no acrediten la irreparabilitat del dany que comporta l’execució de la resolució impugnada que, en definitiva, suposa una determinació del nombre de places escolars per al curs en el centre docent recurrent “doncs respecte al mateix es tracta en tot cas de perjudicis econòmics que la seua reparació és evident”.

En tercer i últim lloc, la sala –que no considera que siga aplicable en aquest cas un acte del TSJ d’Aragó al que es referien els recursos– manifesta que “en el contrast d’interessos que en el present cas es troben en conflicte, en principi, presenten una major entitat els perseguits i titulats per l’acte impugnat que els al·legats per la part”.

Reacció de la Puríssima
Després de conéixer la decisió judicial, representants de la Puríssima han criticat la resolució “en la mesura que els seus serveis jurídics posen de manifest que amb identitat d’al·legacions el TSJ d’Aragó sí que ha vist la vulneració legal i constitucional i el perjudici irreparable en els menors afectats, que veuran privat el seu dret a ser educats en el centre escolar triat pels seus pares per ser concertat”.

El centre anuncia que “seguirà avance amb el contenciós i anuncia una imminent presentació de recurs de reposició contra la resolució que desestima la petició cautelar”.