Turisme oferirà beques remunerades per a la realització de pràctiques professionals en diferents àrees de turisme

L’Agència Valenciana del Turisme prepara la convocatòria de pràctiques professionals en les seues dependències o si escau, en oficines espanyoles de turisme en l’exterior o en entitats o empreses relacionades amb el turisme en virtut de convenis.

Amb aquest objectiu, aquesta setmana s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les bases reguladores que guiaren les convocatòries de les beques en les diferents matèries.

Es preveu oferir beques en àrees diferents: màrqueting i promoció; desenvolupament de plans turístics territorials; informació turística en destinació a la xarxa d’oficines Tourist Info; promoció exterior en les oficines espanyoles de turisme; formació a la xarxa de Centres de Turisme (Xarxa CdT); competitivitat empresarial en l’acceleradora turística Accetur; recerca en l’Institut Valenciana de Tecnologies Turístiques (Invattur); gestió administrativa d’ajudes turístiques o bé en establiments turístics i hostalers.

Menors de 35 anys recentment titulats

Podran sol·licitar aquestes pràctiques professionals els menors de 35 anys que estiguen en possessió de la titulació requerida en cada modalitat sempre que no hagen transcorregut més de 5 anys des de la seua finalització. Les beques estaran dotades cadascuna amb 1000 euros bruts mensuals i la seua durada serà de 12 mesos.

Les titulacions són diverses segons l’àrea corresponent, entre elles, el Grau en Turisme, Ciències Econòmiques i Empresarials, Sociologia, Geografia i Història, Comerç Internacional, Telecomunicacions, Informàtica, Ciències de la Informació, Comunicació Audiovisual, o diferents titulacions de formació superior professional vinculada al turisme. Es contemplen igualment els certificats de professionalitat en la família Hostaleria i Turisme. En el cas de les beques de promoció o recerca en mercats internacionals, el nivell mínim de l’idioma requerit serà el B2.

Una vegada Presidència de la Generalitat ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’aquestes beques, el procediment s’iniciarà mitjançant la convocatòria que publicarà l’Agència Valenciana del Turisme.

Impuls a la competitivitat turística i la professionalització

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha ressaltat l’aposta per la qualificació dels professionals al servei del turisme per garantir l’excel·lència en el servei. Segons el secretari autonòmic de turisme, “l’impuls de la competitivitat turística requereix, entre altres factors, disposar de titulats qualificats i amb suficient nivell d’especialització tècnica que compten amb capacitat per donar resposta als ràpids canvis que tenen lloc avui dia en el sector turístic”.