L’arribada de turistes internacionals a Espanya es desploma un 75% al juliol

Espanya va rebre 2,5 milions de turistes internacionals al juliol, amb una despesa mitjana de 994 euros.

Espanya va rebre al juliol a 2,5 milions de turistes internacionals, un 75% menys que en el mateix mes de 2019, mentre la despesa va aconseguir els 2.450 milions d’euros, segons l’Estadística de Moviments Turístics en Frontera (Frontur) i l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur) que elabora l’Institut Nacional d’Estadística.

Al juliol la despesa mitjana per turista es va situar en els 994 euros, un 17,8% menys que fa un any i la duració mitjana dels viatges va ser de 8,1 dies, la qual cosa suposa un augment de 0,6 dies respecte a juliol de 2019.

El secretari d’Estat de Turisme, Fernando Valdés, considera que “estes dades reflecteixen com la COVID-19 està afectant de manera negativa en el sector turistico per les restriccions a la mobilitat en l’àmbit internacional i la falta de la confiança en els viatges internacionals, un impacte que s’està deixant sentir a escala mundial”.

Per a Valdés és significatiu no obstant això que el turista que ens ha visitat haja optat per estades fins i tot més llargues que en 2019: “Demostra que entre els qui decideixen viatjar al nostre país, la COVID-19 no ha alterat els seus plans en el que a duració de l’estada es refereix, la qual cosa és indicatiu de la percepció d’Espanya com a destí segur”.

En els set primers mesos de 2020 el nombre de turistes que van visitar Espanya va superar els 13,2 milions i la despesa total va aconseguir els 14.291 milions d’euros, un 72,6% menys que en el mateix període de 2019.

Per Comunitats Autònomes i països

Balears va ser la principal destinació triada pels turistes internacionals tant en nombre d’arribades (23,9% del total) com pel seu pes en la despesa dels turistes (26%).

Li segueixen Catalunya, que acumula el 17,7% de les arribades i representa el 17,3% de la despesa i la Comunitat Valenciana (15,5% de les arribades i de la despesa).

Quant a les nacionalitats d’origen dels turistes, els francesos van liderar al juliol el nombre d’arribades, amb 597.244 turistes; seguits d’alemanys (432.302) i britànics (377.886).

No obstant això, enguany Regne Unit continua sent el principal mercat emissor, amb més de 2,4 milions de turistes i un descens del 76,9% respecte al mateix període de 2019. França (amb més de dos milions i una caiguda del 67,2%) i Alemanya (amb quasi 1,8 milions i una baixada del 72,9%) ocupen la segona i tercera posició.

Quant al nivell de despesa, els principals mercats emissors des de principi d’any són Regne Unit (16,3% de la despesa total acumulada); Alemanya (13,5%) i el conjunt de països nòrdics (8,9%).

CatalanSpanish