UGT demana al govern la pròrroga dels ERTE, que acaba el 31 de gener

UGT l'Alacantí-La Marina fa una valoració de les alarmants dades de l'atur a la província d'Alacant, on la bretxa entre sexes és considerable.

El 2020 tanca amb la pujada d’atur més alta de tot l’any

Les persones parades augmenten en 1.491, un 0’81% el mes de desembre i situa a la província d’Alacant amb 186.109 aturats. El 2020, tanca amb una pujada de l’atur, amb la dada més alta de tot l’any, amb un descens de la contractació i de l’Afiliació a la Seguretat Social a la Província d’Alacant.

Les dades d’atur i afiliació confirmen, una vegada més, l’absoluta dependència de l’activitat i l’ús de l’evolució de la pandèmia, per tant, parlar d’ocupació suposa garantir en primer lloc la salut de la població i accelerar el procés de vacunació que acaba d’iniciar-se.

L’hostaleria marca el ritme en negatiu d’esta pèrdua d’ocupació

L’atur registrat el mes de desembre va augmentar a la província d’Alacant en un total de 1.491 persones, la qual cosa significa un 0,81% respecte al mes anterior. L’impacte i els efectes de la crisi sanitària al costat d’un mercat de treball provincial estacional que depén en la seua majoria del sector serveis, que representa per a este últim mes un 66,76% del total de l’atur registrat ens confirma l’alta precarietat laboral que presenta la nostra província on es destrueix ocupació, es perd afiliació a la Seguretat Social sent l’única província de la comunitat que experimenta un descens d’esta, tot això agreujat per la situació de la pandèmia de la covid 19, on l’activitat de l’hostaleria marca el ritme en negatiu d’esta pèrdua d’ocupació.

L’any passat 2020 mostra un mercat de treball danyat, que encara no es recupera dels efectes de les reformes laborals i que s’ha vist novament colpejat per una pandèmia mundial. Des de l’any 2012 no havíem experimentat un increment anual de la desocupació, qüestió que ens alarma pel fet que el sector motor de la província revela la seua gran feblesa una vegada més. Per això exigim el manteniment de l’escut social que es dut a terme en negociació conjunta, no sols per les ajudes d’extensibles a les empreses sinó pel manteniment de l’ocupació que es veu afectat.

La pujada del nombre de persones que han perdut la seua ocupació constata que el mercat laboral a la província es continua veient deteriorat i empobrit, conseqüència de les reformes laborals que consolida l’existència de la bretxa entre els contractes indefinits i els temporals, mantenint-se en valors similars. Això reflecteix l’ús indiscriminat que es realitza per part de les empreses en la contractació.

Bretxa de gènere

Cal assenyalar a més que la bretxa entre sexes continua oberta, amb una diferència de més de 26.569 dones més desocupades que homes a la nostra província, per això l’expulsió de les dones fora del mercat laboral no contribueix al fet que puguem parlar d’igualtat real i efectiva entre dones i homes i tampoc contribueix al fet que es puga erradicar totes les bretxes existents en l’ocupació, en l’ocupació, en les pensions, en les prestacions.

Des d’UGT continuem denunciant que la bretxa de gènere en la desocupació s’ha mantingut durant tot el 2020, es cronifica en el temps pel qual constitueix un repte per a este pròxim any, que puguem aconseguir reduir la bretxa que experimenten les dones a conseqüència del desequilibri en resposta a un mercat laboral desigual per a elles.


Urgent reforma laboral i pròrroga ERTE

Comencem l’any 2021 demandant al govern per prorrogar l’actual acord dels ERTE, que acaba el 31 de gener. Considerem que és imprescindible aconseguir una nova pròrroga a este acord que ha de servir per a ajudar a les empreses, però al mateix temps ha de garantir la permanència de l’ocupació a les persones treballadores, una vegada superada la crisi, és a dir,per a evitar acomiadaments.

Des d’UGT considerem que s’ha d’escometre, de manera urgent la derogació de la reforma laboral de 2012, com a pas previ per a construir a un nou marc laboral més equilibrat i eficient, que permeta que la pròxima reactivació es realitze sobre la base de la creació d’ocupació de qualitat, estable, segur, més productiu i millor retribuït. Hem de recordar que l’impacte de la pandèmia no pot ocultar els desequilibris essencials del nostre mercat laboral, sobretot l’elevada precarietat, que fa que moltes ocupacions siguen fràgils, volàtils i poc productius.

Així mateix, cal que s’augmente el Salari Mínim Interprofessional, perquè la seua congelació és injusta, per als treballadors i treballadores que menys guanyen, i contraproduent per a l’economia i l’ocupació i consensuar, al més prompte possible, un nou Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva que substituïsca al que ha finalitzat el 31 de desembre.

Continuar amb la meta de continuar donant compliment als objectius de Desenvolupament Sostenibles de l’agenda 2030 com, el treball decent, la fi de la pobresa, la igualtat i una transició ecològica justa que compatibilitze el desenvolupament econòmic amb la sostenibilitat mig ambiental.

DADES

El nombre d’aturats registrats en les Oficines dels Serveis Públics d’Ocupació a la província d’Alacant en finalitzar el mes de desembre va augmentar en 1.491 persones amb relació al mes anterior. En valors relatius suposa un increment del 0,81% i situa la xifra total de persones parades en 186.109.

L’atur augmenta en tots els sectors de la província amb el consegüent desenvolupament: en el sector serveis s’incrementa en 496 persones parades (0,40%) i se situa amb un total de 124.257; la Construcció puja en 480 persones (3,01%) situant-se en 16.407; l’Agricultura augmenta en 242 persones parades (3,55%) i se situa en 7.060; i la Indústria creix en 238 persones (1,00%) i se situa en 24.079. Finalment el Col·lectiu sense ocupació anterior l’augment produït és de 35 persones (0,25%), això suposa un total de 14.306 persones parades.

L’atur en este últim mes de l’any augmenta per a tots dos sexes. Els homes augmenten en 1.110 el que representa en termes relatius un 1,14% i se situen en 79.770 mentre que en les dones l’increment és de 381 el que representa un augment del 0,36% situant-se les dones amb un total de 106.339 parades en finalitzar l’any.

Encara sent les dones les que representen un augment menor de la desocupació la bretxa ocupacions que existeix entre tots dos sexes representa una diferència de 26.569 dones més al cerra l’any 2020. Les dones parades a la nostra província suposen el 57,14% del total de l’atur, mentre que els homes representa un 42,86% del total de l’atur registrat a la província d’Alacant.

Amb relació a la contractació s’han realitzat -3.291 contractacions, un 8,02% en comparació amb el mes anterior, situant-se el total dels contractes realitzats en 37.390. Quant a la mena de contractació observem que s’han realitzat -386 contractes indefinits que suposa un total de 3.920 contractacions enfront del descens de -2.905 als contractes temporals que se situen en un total de 33.846 contractacions al desembre.

La contractació temporal representa el 89,62% mentre que la indefinida un 10,38%.

En relació amb el nombre de persones beneficiàries d’una prestació per desocupació, la província d’Alacant se situen amb un total de 94.837 persones. D’elles, cobren l’atur un total de 44.754, sent esta modalitat la que major nombre de persones registra, la qual cosa suposa un 47,19%; l’Assistencial acull a un total de 42.341, la qual cosa correspon a un 44,65%; la Renda Activa d’Inserció amb 7.742 persones beneficiàries, la qual cosa representa un 8,16%.

Quant a la taxa de cobertura, el mes de desembre se situa en un 51,36%, ha descendit la protecció en més de 8 punts amb respecte el mes anterior (60,09%). En l’actualitat, existeixen 89.781 persones parades que no es beneficien de cap mena de prestació el que representa el 48,63%.

Les dones que cobren algun tipus de prestació per a este mes suposen el 52,65% (49.926), mentre que els homes suposen el 47,35% (44.911). Mentre que els homes són majoria en el cobrament d’una prestació contributiva (22.984 homes enfront de 21.770 dones) les dones ho són d’una prestació assistencial (23.084 dones enfront de 19.257 homes). La bretxa de gènere en les prestacions suposa una diferència de 5.015 dones més que cobren una prestació que homes.

Respecte a l’Afiliació a la Seguretat Social es registra un descens de -1.781 cotitzacions (-0,27%) respecte al mes anterior. L’Afiliació a la Seguretat Social se situa en 647.592 persones a la província d’Alacant sent l’única província de la Comunitat on es produeix una baixada de l’afiliació a la Seguretat Social.

L’afiliació mitjana al Règim General de la Seguretat Social a la nostra província demostra el següent comportament, destacant pel negatiu el descens produït en l’Hostaleria amb una baixada de -1.744, en la Construcció en -524: en la Indústria manufacturera en -80, en Agricultura en -40. Per contra, l’afiliació augmenta en les Activitats Sanitàries, Serveis Socials en 310 afiliacions; en Comerç i reparació de vehicles en 332; en Informació i Comunicació en 173 i en Transport en 166 afiliacions més.

Quant a les persones treballadores afectades per ERTES a la província d’Alacant ens trobem amb un total de 23.701 persones treballadores mitges afectades,( 1.191 més que el mes passat), de les quals el 52,66%( 11.854) són dones enfront del 47,34%(11.512) homes. En la seua distribució per tipus de ERTES els de força major, predominen a la província d’Alacant amb un total de 3.440 ERTES, que afecten 9.218 persones treballadores.

UGT l’Alacantí-La Marina

CatalanSpanish