domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

LA UNIÓ de Llauradors proposa que les indemnitzacions siguen més grans

La normativa europea sobre aquest tema estableix l’obligació, per a les parcel·les de la zona demarcada com a afectada, d’estar cinc anys sense poder cultivar la parcel·la. En conseqüència, la indemnització hauria de ser contemplada “com una expropiació amb ocupació temporal de la parcel·la, ja que el titular deixarà de tindre el ple domini de la propietat a causa de l’interès general perquè no estenga el bacteri”, assegura LA UNIÓ en la seua proposta.

D’aquesta forma, l’Administració ocuparà la parcel·la durant aquest període i als cinc anys tornarà a les mans del seu titular si es demostra que està lliure de Xylella. Per tant, si no s’arriba a un acord entre l’Administració i el propietari de la parcel·la afectada seria, segons el plantejament de LA UNIÓ, el Jurat d’Expropiació Provincial qui determine la indemnització a percebre, en funció dels conceptes contemplats en les normatives d’aplicació.

No obstant això, en la petició de LA UNIÓ, hi ha una important novetat respecte als processos expropiatoris. De forma excepcional sol·licita que el pagament de les indemnitzacions es realitze anualment -i no d’una sola vegada com en les expropiacions-, a través d’un percentatge del 20% en cadascun dels cinc anys d’ocupació temporal. Aquesta demanda de LA UNIÓ serveix “per a evitar especulació davant possibles infestacions voluntàries a fi de cobrar la indemnització en un únic pagament”.

LA UNIÓ creu que si les indemnitzacions s’efectuen com si fóra una expropiació del terreny es resolen diverses coses alhora. D’una banda, s’eviten valoracions subjectives d’un mateix fet; per una altra les parts se sotmeten, si fóra el cas, a la imparcialitat d’un òrgan de l’Administració legitimat per a desenvolupar aquestes funcions.

Un altre dels aspectes que ressalta LA UNIÓ d’aquest sistema d’indemnitzacions és que s’obté una taxació equànime que té en compte el greuge que li pot comportar a un titular d’una d’explotació agrària estar afectat per la Xylella i perdre el ple domini de la seua propietat

També s’aconseguiria, segons el parer d’aquesta Organització Professional Agrària, la ràpida informació per part dels afectats a l’Administració davant qualsevol brot, en tenir assegurada una indemnització ajustada a la realitat de la seua parcel·la. A més, els conceptes que incorporaria aquest sistema s’adeqüen a conceptes fiscals que són necessaris per a no castigar així doblement a l’afectat.

Últimas noticias

Contenido relacionado