21:12 - viernes, 1 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

LA UNIÓ rebutja les retallades en matèria d’Agricultura en el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017

LA UNIÓ, qui ja va mostrar el seu malestar per la contínua reducció de l’esforç públic que està experimentat l’agricultura i la ramaderia en una primera valoració, posa en evidència que aquesta retallada és de gairebé un 30% respecte al 2009 i és el pressupost més baix de la secció Agricultura des d’aquesta data.

En aquest sentit, l’organització posa de manifest, una vegada més, la pèrdua de pes i rellevància per a l’Administració, que representa només el 2,14% del total dels pressupostos presentats, havent retallat en 16 dels 19 programes d’actuació del MAPAMA.

Així mateix, LA UNIÓ denuncia que, si bé l’Estat aportava fa uns anys més del 30% del pressupost, sent aquest completat amb fons comunitaris, en l’actualitat l’aportació estatal és de només el 19,7%. Aquest fet, unit a la baixa execució d’exercicis anteriors -que deixa en dubte el grau de compliment del pressupost que ara es presenta- així com la permanent caiguda de les inversions reals que acumula un 60% de baixada en els últims anys, deixa al Ministeri sense pràcticament política agrària en tot allò que no decidisca i financie Brussel·les, amb l’excepció de les assegurances agràries, el crèdit es redueix respecte de la despesa real de l’últim any, com ja ha vingut denunciant en diverses ocasions aquesta organització professional agrària des del passat mes d’octubre. LA UNIÓ apunta que alguna cosa semblant també passa amb la majoria de les partides destinades a la conservació del medi ambient, canvi climàtic i aigua.

Aquests motius, i altres analitzats exhaustivament en un document presentat als grups polítics en les reunions mantingudes, farien el projecte de pressupostos d’agricultura mereixedor d’un rebuig general.

Propostes d’esmena: Augment de recursos per a la AICA, assegurances agràries, controls sanitaris i innovació en explotacions agràries

En el marc del tràmit parlamentari, LA UNIÓ juntament amb la resta d’organitzacions d’àmbit autonòmic que conformen la Unió d’Unions, han elaborat i presentat als grups una sèrie de propostes d’esmena sobre alguns dels assumptes que l’organització considera claus per dotar-los de més recursos.

Entre aquestes propostes destaquen aquelles que tenen incidència directa en l’agricultura i ramaderia de la Comunitat Valenciana com la major assignació de pressupost a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris perquè puga desenvolupar una millor tasca de vigilància i observació del comportament i pràctiques dins de la cadena Alimentària, així com un augment important del pressupost d’ajudes a l’Assegurança Agrària que evite el seu encariment i el retrocés de la contractació.

Així mateix, l’organització reclama pujar l’assignació als controls sanitaris a la fauna silvestre de cara a frenar els contagis a la ramaderia, especialment en el cas de la tuberculosi bovina i la inversió en prevenció i detecció immediata de la Xylella fastidiosa i la prevenció de entrada d’altres plagues i malalties com el Greening o la Taca Negra, present aquesta última en la citricultura sud-africana amb la qual s’ha signat un nefast protocol per als interessos de la citricultura valenciana en particular i espanyola en general.

LA UNIÓ ha proposat igualment que els diners que deixaran de rebre els llauradors i ramaders en rebaixar la devolució de l’impost especial d’hidrocarburs, que pot estimar-se en uns 19 milions d’euros, retorne als professionals agraris, mitjançant la constitució d’un fons per donar suport la innovació en les explotacions agràries i atendre contingències extraordinàries com la de sequera i altres catàstrofes climàtiques o crisis sanitàries.

En un altre ordre de coses l’organització sol·licita l’IVA reduït dels insums agraris – en ser necessaris per a la producció d’aliments- i en relació a l’IBI Rústic s’insisteix en la necessitat d’una adequació que permeta una tributació justa i equitativa de les construccions agrícoles.

Finalment, LA UNIÓ es reserva una esmena a l’articulat que possibilite la celebració de la consulta electoral per definir la representativitat de les organitzacions agràries, tal com recull la Llei 12/2014, que segueix paralitzada pel Ministeri.

L’organització té coneixement que diverses de les seues propostes han estat recollides per alguns Grups Parlamentaris i confia que compten amb el suport suficient per ser incloses en la redacció final de la Llei de Pressupostos.

Últimas noticias

Contenido relacionado