La Unió denúncia que s’han perdut quasi un terç de vinyes en els últims 15 anys

PublicitatAVL

La Unió de llauradors es felicita per la inclusió d’alguns dels seus suggeriments en la modificació del sistema de concessió d’autoritzacions per a noves plantacions de vinya, però considera que es deixen de costat encara qüestions importants com la regionalització del contingent d’autoritzacions i l’establiment d’un límit d’hectàrees a concedir per sol·licitant i any.

Segons La Unió, aquests i altres canvis milloren en el seu conjunt el sistema d’autorització de noves plantacions, encara que en la seua opinió s’haurien d’introduir correccions tant en la reglamentació comunitària com en la normativa estatal, en benefici dels viticultors i per a evitar repartiments asimètrics, deslocalització de les vinyes en certes zones i pèrdues del potencial productiu. Cal tenir en compte que la Comunitat Valenciana avui compta amb 65.000 hectàrees de potencial vitícola després d’haver perdut més de 18.691 en els últims 15 anys, a raó de més d’1.250 hectàrees per campanya. Per aquest motiu LA UNIÓ insisteix en la necessitat de regionalitzar el repartiment de noves autoritzacions de manera que cada Comunitat Autònoma dispose del seu contingent de l’1 % sobre la seua superfície de vinya com millor s’adequa a la seua política vitivinícola.

PublicitatRovira