La Universitat d’Alacant patenta un sistema per a respirar aire lliure de Covid-19 en espais tancats

La tecnologia, dissenyada per investigadors de l'Institut d'Enginyeria dels Processos Químics de la UA, consisteix en un circuit de circulació d'aire on es poden connectar màscares individuals.

Investigadors de l’Institut d’Enginyeria dels Processos Químics de la Universitat d’Alacant han desenvolupat un procediment que permet el subministrament individual d’aire desinfectat en espais tancats d’ús comú. Este sistema, ja patentat, consisteix en un circuit de circulació d’aire on es poden connectar una sèrie de màscares individuals.

La tecnologia dissenyada en la UA garanteix l’arribada d’aire desinfectat a un usuari, o a múltiples, de manera individual i segura. «Una vegada que l’aire ha sigut utilitzat, és canalitzat i desinfectat i s’evita en tot moment que es mesclen els dos corrents d’aire. D’esta forma, s’impedeix el contacte possible amb l’aire exhalat pels altres usuaris fet que assegura un risc de contagi pràcticament nul», assegura un dels autors, el catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat d’Alacant Antonio Marcilla. «En concret, el sistema filtra l’aire, el desinfecta amb llum ultraviolada viricida i el condueix a l’entrada de la màscara per a la seua inspiració. La màscara té un altre conducte que arreplega l’aire que s’exhala i el condueix a un altre circuit de desinfecció per a evacuar-lo a l’atmosfera net de virus», afig Marcilla.

L’objectiu és que el sistema puga instal·lar-se en llocs on es concentren un nombre elevat d’individus com aules, cines, teatres, mitjans de transport, hospitals, oficines, bancs, etc. A més, permet reduir la distància de seguretat d’una manera segura i completar les capacitats al 100% i minimitzar dràsticament el risc d’infecció per COVID-19 o altres patògens que es transmeten per via aèria.

Múltiples avantatges

Actualment, no hi ha en el mercat respiradors individuals d’ús múltiple en espais d’ús comú. Entre altres avantatges, este sistema innovador garanteix l’arribada d’aire desinfectat als usuaris de manera simultània, alhora que l’aire exhalat també es desinfecta. «En tot moment els dos corrents d’aire es troben perfectament separats de manera que s’evita que estos es puguen mesclar. Així, es minimitza el risc de contagi i/o infecció per COVID-19 en l’aire exhalat pels altres usuaris», insisteix Antonio Marcilla.

Amb un cost d’implementació baix i senzill, la tecnologia pot adaptar-se a les infraestructures de circulació d’aire que ja hi ha. En este sentit, «les conduccions d’aire poden disposar-se pel sostre, per les parets o pel sòl del recinte –adequant-les a l’ús previst– sense impedir la visibilitat o la mobilitat necessària en este», explica l’investigador de la Universitat d’Alacant.

Estat de la tecnologia

L’equip de treball de l’Institut d’Enginyeria dels Processos Químics ha desenvolupat amb èxit un prototip a nivell laboratori i l’ha escalat a planta pilot gràcies al finançament de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, a través de la convocatòria d’ajudes urgents per al finançament de solucions cientificoinnovadores directament relacionades amb la lluita contra la COVID-19.

En definitiva, destaca Antonio Marcilla, «es tracta d’una manera senzilla de garantir un microambient saludable en espais tancats d’ús comú en la lluita contra l’actual pandèmia i altres malalties infeccioses que es transmeten per via aèria en forma d’aerosol».

CatalanSpanish