10:02 - miércoles, 28 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’IML de València va practicar un total de 1.482 autòpsies durant l’any 2016

L’Institut de Medicina Legal de València (IML), va realitzar l’any 2016 un total de 1.482 autòpsies, de les quals, 946 es van deure a morts naturals, 532 a morts violentes i es van dur a terme, finalment, anàlisis a quatre restes òssies trobades en la jurisdicció. Aquestes dades figuren en la Memòria de l’IML elaborada pels professionals del centre depenent de la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

En el document que, tal com estableix la normativa, ha estat remés al departament que dirigeix la consellera Gabriela Bravo, s’estableix que el nombre d’autòpsies realitzades ha augmentat respecte de l’any 2015 en 27 i que el grup més nombrós és el dels homes que suposa el 70 per cent dels casos.

A mesura que marca una tendència ja detectada des d’anys anteriors, l’augment de les morts naturals es manté doncs suposen ja el 64 per cent enfront de les violentes que són el 36. Entre les morts naturals, les més freqüents són les causades per patologies cardiovasculars, que representen el 74 per cent del total; el tretze per cent es van produir per molèsties respiratòries i el quatre per cent per fallades neurològiques, deixant el nou per cent restant a malalties d’un altre tipus.

Respecte a les morts violentes, les accidentals suposen el 68 per cent del total mentre que els suïcidis suposen el 30 per cent. El dos per cent restant corresponen a homicidis que, en 2016, van anar 12 casos enfront dels 15 ocorreguts en 2015. La distribució per sexes d’aquest tipus de morts es distribueix de forma semblant entre tots dos, amb un 54 per cent d’homes i un 46 per cent de dones.

Unitat de Mort Sobtada Familiar

D’altra banda, la memòria de l’IML inclou també els resultats del treball realitzat per la Secció d’Histopatologia en la qual l’IML ha estat pioner en comptar amb una Unitat de Valoració del Risc de Mort Sobtada Familiar gràcies a l’acord per crear-la entre la Conselleria de Sanitat i la de Justícia.

Aquest organisme va començar els seus treballs l’any 2008 quan es van començar a aplicar protocols per monitorar famílies on existien antecedents de morts sobtades, a pesar que no s’havien realitzat autòpsies en el seu moment, però en els quals les dades clíniques suggerien la presència de cardiopaties. Per a l’elaboració d’aquests protocols s’han de realitzar autòpsies i, des de 2008 a 2016, la unitat ha realitzat 455 procediments en casos de mort sobtada en pacients amb edats compreses entre 1 i 55 anys.

D’elles, més de la meitat (el 58 per cent) patien cardiopatia isquèmica mentre que en el 23 per cent va ser detectat la síndrome de mort sobtada arítmica. Aquestes dades són d’utilitat per determinar si familiars en primer grau dels morts poden arribar a patir alguna d’aquestes malalties i poder així prevenir-les.

Últimas noticias

Contenido relacionado