VALÈNCIA ACTIVA L’EPISODI TIPUS 1 DEL PROTOCOL PER A EPISODIS DE CONTAMINACIÓ

L’AJUNTAMENT ACTIVA L’EPISODI TIPUS 1 DEL PROTOCOL PER A EPISODIS DE CONTAMINACIÓ QUE SOLS INCLOU MESURES INFORMATIVES A LA POBLACIÓ.

La Delegació de Qualitat Ambiental de l’Ajuntament de València ha activat l’episodi tipus 1 del protocol de mesures a adoptar durant els episodis d’alta contaminació per PM10, que sols inclou mesures informatives a la població. Com a conseqüència de la crema de la palla de l’arròs que s’està duent a terme, i les condicions atmosfèriques d’altes pressions (anticicló), que segons les previsions es mantindrà, s’estan assolint uns nivells de partícules en suspensió a la ciutat més elevats del que és habitual, però sense sobrepassar cap límit legal.

No obstant això, des de l’Ajuntament de València es recomana, fonamentalment a les persones més sensibles, la no realització d’exercicis físics a l’aire lliure i romandre en llocs d’interior. Esta mesura deixarà de tindre efecte tan prompte es restablisquen les condicions òptimes de qualitat de l’aire, la qual cosa serà comunicat per la mateixa via informativa.

Amb excepció de la Pista de Silla, els increments de partícules en suspensió PM10 que es registren a les estacions de mesurament de la ciutat en els últims dies es deuen a la crema de la palla de l’arròs autoritzada per la Generalitat Valenciana. A l’estació Pista de la Silla hi ha una contribució addicional de partícules en suspensió provinents de les obres del Parc Central.

Fins a la data, el dia que majors nivells s’han registrat ha correspost al divendres 17 de novembre, dia en què es va constatar disminució de visibilitat de l’atmosfera i olor semblant al produït per la crema de materials vegetals (rostolls).

Des del punt de vista del compliment de la normativa atmosfèrica de qualitat de l’aire, en cap moment s’ha excedit cap límit legislatiu per a este contaminant, PM10, ja que el nombre de superacions diàries del límit (50 micrograms per metre cúbic) registrades en qualsevol de les estacions en el que va de 2017 fins a la data, no excedeix les 35 superacions anuals permeses.

Atès que pel mesurament de la resta de contaminants atmosfèrics que es porta també a terme de forma automàtica, relacionats amb els nivells de NO2, es conclou que esta elevació de nivells de PM10 no és promoguda pel trànsit rodat i no es considera necessària cap tipus de restricció o limitació d’aquest.

Estes situacions han implicat una especial atenció interna a la vigilància de la qualitat de l’aire per part del servici competent, i seguiment de les condicions circumstancials i/o conjunturals, segons s’esmenta en el propi Protocol, i d’una procedència clarament coneguda, la crema de la palla de l’arròs que en unes condicions atmosfèriques habituals de dispersió de contaminants s’hauria limitat a una situació puntual i aïllada.

En mantindre’s la situació anticiclònica i amb previsions que continue en la mateixa línia s’activa el nivell PM10 Episodi tipus 1, d’adopció de mesures informatives a la població.

És important destacar que “tal com es detalla en el Protocol, publicat a la web de l’ajuntament s’activa el PM10 Episodi TIPUS 1 al haver superat dos dies consecutius a dues estacions, per això s’activa hui i no abans. En el primer dia de superació, trobant-se ja en situació de preavís, des del servici es fa seguiment de les dades per comprovar si es repeteixen al dia següent per activar el protocol, tal com ha passat en esta ocasió” ha explicat la regidora Soriano.

Soriano ha dit que “l’Ajuntament de València és una institució responsable que, sense deixar-se endur per alarmismes ni pressions, activa les mesures que calen quan així ho marca el protocol i les condicions de polució que arrepleguen les diferents estacions de medició repartides per la ciutat”.

L’Ajuntament recomana limitar la crema de rostolls i no fer exercici físic intens a l’aire lliure.

ValenciàEspañol