València aprova l’adjudicació del contracte de les obres de millora de les escoles infantils

Concretament dels Pardalets i Quatre Carreres amb un pressupost serà de 36.801 i 34.081 euros respectivament

La Junta de Govern Local ha aprovat este matí l’adjudicació del contracte d’obres de millora de les escoles infantils municipals Pardalets i Quatre Carreres. El pressupost per a la contractació d’esta primera escola ascendeix a 36.801,80 euros i la del centre de Quatre Carreres suma un total de 34.081,67 euros. Així mateix, en les dues intervencions la duració del contracte s’estima en dos mesos des de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestat que «la defensa d’una escola pública i de qualitat per a tots els xiquets i xiquetes és un compromís irrenunciable d’este Ajuntament. Les actuacions que estem emprenent en els centres escolars impliquen la seua dignificació, i una aposta clara per un sistema educatiu inclusiu, assentat en la realitat dels barris de la nostra ciutat, i on l’alumnat gaudisca de les millors condicions. No és una tasca fàcil, però progressivament ho estem aconseguint».

Els motius de les obres a l’escola infantil Pardalets, després de la visita realitzada al centre en setembre de 2018, són «la necessitat primordial d’actuar en els lavabos, ja que es troben en un estat molt deficient tant estèticament com funcionalment» i «l’entrada de múltiples insectes a l’estiu a través de les finestres, fet que genera queixes dels pares», segons s’indica en la memòria del projecte.

D’altra banda, al col·legi municipal Quatre Carreres, se sol·liciten les obres per la demanda de la direcció del centre per a «augmentar el mur exterior, ja que és poc alt i la gent de fora pot accedir al pati». També s’ha detectat que «els vàters dels lavabos es troben instal·lats a una altura no apta perquè l’usen els infants, per la qual cosa es considera necessari substituir-los per uns altres més aptes», segons diu l’informe.

A més, al pati de l’escola Quatre Carreres hi ha un tendal de 120 m² i «el paviment cobert per este tendal és massa dur i aspre, per la qual cosa els xiquets solen entropessar-se, per això es considera oportú disposar un paviment flexible de cautxú per a esmorteir les caigudes». També se sol·licita substituir la finestra fixa del despatx de la directora per una abatible, per a permetre’n la ventilació natural.

ValenciàEspañol