domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

València apuesta por el empleo juvenil

Paula Llobet, regidora delegada d'Ocupació i Formació, destaca que 'per al govern de Catalá les polítiques d'ocupació tenen la màxima prioritat'

Un total de 127 joves treballaran durant un any a l’Ajuntament de València, gràcies al Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys, per part de les entitats locals de la Comunitat Valenciana. L’Ajuntament ha aportat 1,14 milions d’euros al programa, mentre que el Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat (Labora) participa amb 3,04 milions d’euros. El cost total del programa ‘Avalem Joves’ (EMPUJU 2023) ascendix a 4,18 milions d’euros.

Els contractes tenen una duració de 12 mesos i la jornada de treball és de 37,5 hores setmanals. L’horari genèric serà de dilluns a divendres, en jornada intensiva de matins, dins de la franja horària compresa entre les 7.30 i les 15.30 hores, encara que podrà variar en funció de les necessitats d’un servici concret. Està previst que els joves seleccionats, que pertanyen a diferents grups professionals, s’incorporen als diferents servicis municipals a partir del pròxim 6 d’octubre de 2023.

Paula Llobet, regidora delegada d’Ocupació i Formació, ha assegurat que “amb la contractació d’estos 127 joves a través del programa EMPUJU i l’ampliació del Pla d’Ocupació Municipal amb 62 noves persones més, el govern de María José Catalá demostra que les polítiques d’ocupació tenen la màxima prioritat”.

El programa EMPUJU té com a objectiu incentivar la contractació de persones desocupades menors de 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els ‘Espais Labora’ de la Generalitat i que tinguen la condició de beneficiàries en la Garantia Juvenil.

La distribució dels 127 joves contractats per als servicis municipals segons el seu perfil professional és la següent:

 • Quaranta-dos auxiliars administratius.
 • Dotze tècnics jurídics.
 • Set tècnics en Comunicació Audiovisual.
 • Set treballadores socials.
 • Set professionals de suport a l’Administració.
 • Cinc arquitectes.
 • Cinc educadors socials.
 • Cinc tècniques en Educació Infantil.
 • Quatre periodistes.
 • Quatre enginyers informàtics.
 • Tres tècnics en Economia.
 • Tres tècnics informàtics.
 • Dos tècnics en Psicologia.
 • Dos tècnics en Sociologia.
 • Dos veterinaris.
 • Dos tècniques en Informació i Documentació.
 • Dos mestres d’Educació Primària.
 • Dos tècnics en Turisme.
 • Dos tècnics en desenvolupament d’aplicacions web.
 • Una tècnica en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Un tècnic en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública.
 • Un enginyer de Camins.
 • Una infermera.
 • Una traductora.
 • Un tècnic en Animació Sociocultural i Turística.
 • Un tècnic en Ensenyament i Animació Socioesportiva.
 • Una administrativa.
 • Un tècnic en Il·luminació

Últimas noticias

Contenido relacionado