El BOE publica el conveni per al desenvolupament de la terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís

Fruit d'aquesta cooperació, la Generalitat Valenciana ha expropiat els terrenys necessaris, l'Ajuntament de València ha modificat l'ús dels mateixos en el planejament urbanístic i ADIF ha realitzat algunes obres de preurbanització i instal·lacions ferroviàries.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest dimarts el conveni entre el Ministeri de Foment, la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, l’Ajuntament de València, ADIF, Ports de l’Estat i l’APV per a desenvolupar la terminal intermodal i logística València Font de Sant Lluís, que suposa una inversió pressupostada de 67 milions d’euros.

Abans de la firma d’aquest conveni, la cooperació entre administracions, amb vista a la promoció d’una gran terminal intermodal i logística a València Font de Sant Lluís, va donar lloc a la firma de diversos instruments de col·laboració.

Rovira  

Fruit d’aquesta cooperació, la Generalitat Valenciana ha expropiat els terrenys necessaris, l’Ajuntament de València ha modificat l’ús dels mateixos en el planejament urbanístic i ADIF ha realitzat algunes obres de preurbanització i instal·lacions ferroviàries.

El conveni té per objecte instrumentar la cooperació interadministrativa necessària per a realitzar les aportacions de sòl i financeres necessàries i la construcció de la Terminal Intermodal i Logística de València Font de Sant Lluís.

Aquesta actuació se circumscriu a l’empara dels reglaments europeus sobre les orientacions de la UE per al desenvolupament de la Xarxa Transeuropea de Transport i pel qual es crea el Mecanisme ‘Connectar Europa’, que defineixen els nou corredors europeus que vertebren la Xarxa Transeuropea, entre els quals es troba el Corredor Mediterrani, confrontant amb la futura terminal en l’àrea de València.

La terminal intermodal i logística de València Font de Sant Lluís, amb una marcada dimensió internacional i que forma part de la Xarxa Transeuropea de Transport, es considera un node estratègic bàsic per a la vertebració del sistema nacional de transport i logística i, en conseqüència, precisarà d’òptimes dotacions en equipaments i de la possibilitat d’oferir servicis intermodals i logístics de primer ordre.

PublicitatJuega Limpio Orihuela