El Ple aprovarà els plans de cooperació i educació per al desenvolupament municipal de València

L'objectiu és orientar i planificar les actuacions municipals fins a 2022

Imatge del ple de la Diputació de València en el qual el socialista Toni Gaspar ha sigut triat nou president de la corporació. EFE

L’aprovació del Pla de Cooperació i Educació per al Desenvolupament serviran per a orientar les actuacions municipals en estos àmbits des del 2019 fins al 2022. La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Neus Fàbregas Santana, ha destacat que “este pla és un esforç conjunt del sector de la cooperació i orientarà l’acció municipal fins a 2022”.

“La corporació municipal, que ha donat un nou impuls a la Cooperació per al desenvolupament a València, amb la creació el maig de 2015 de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració, la constitució i posada en funcionament del Consell Municipal de Cooperació i l’augment significatiu de la dotació pressupostària per a desenvolupar accions en esta matèria, també ha fet una aposta ferma per anar incrementant el pressupost a la reivindicació històrica mundial. Tindrem un 0.7% del pressupost en el 2019 per a cooperació”, ha recordat l’edil.

Ara, ha continuat, “sorgeix de la necessitat d’orientar i planificar de forma efectiva la política de cooperació, per a superar les limitacions persistents des de la seua posada en marxa a la fi dels noranta, així com per atendre la demanda dels diferents actors de cooperació de la ciutat”.

En el Consell de Cooperació al Desenvolupament hi ha 71 entitats representades: 49 ONGD, 3 universitats valencianes, l’Administració autonòmica (DG Cooperació), 5 grups polítics municipals, 2 col·legis professionals, 2 sindicats, 2 sectors empresarials (Confederació d’empreses i cooperatives), 4 representants d’altres consells municipals (de les Dones i per la igualtat/Immigració i Interculturalitat/Escolar/Acció Social), la Coordinadora Valenciana d’ONGD, el Fons Valencià per la Solidaritat i la Federació d’AV.

Com a primer pas en la realització del pla s’ha dut a terme un diagnòstic participatiu sobre la situació de la cooperació internacional a la ciutat, amb la finalitat de disposar d’un estudi quantitatiu i qualitatiu de l’evolució històrica de l’Ajuntament de València des del 1995 fins a l’actualitat. S’han identificat tres períodes, el naixement i consolidació de la política de cooperació (1995-2011), el desmantellament de la política de cooperació (2012-2015) i la recuperació i reconstrucció de la política de cooperació (2015-actualitat).

El pla estableix el marc d’actuació de la cooperació municipal, té caràcter estratègic i operatiu i defineix les línies d’acció i els instruments. Pretén ser un marc que oriente les polítiques públiques municipals de cooperació i, al mateix temps, siga flexible i adaptable.

Estratègia d’Educació per al desenvolupament 2019-2022
D’altra banda, l’estratègia municipal d’Educació per al desenvolupament en l’àmbit no formal (s’ha realitzat amb diferents servicis municipals és a 4 anys. “Els espais municipals d’àmbit no formal són un entorn idoni per a oferir a la ciutadania eines que l’ajuden a generar pensament crític, global i responsable”, ha expressat la regidora Fàbregas Santana.

La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració també ha apuntat que “els ajuntaments, en la seua condició de major proximitat a la ciutadania tenen la responsabilitat de facilitar espais de pensament, de reflexió i d’aprenentatge, per a introduir la perspectiva global en l’acció local. Este document ens permetrà incorporar els continguts de l’Educació per a la Ciutadania Global en les accions que s’impulsen des de cada un dels espais educatius no formals dependents de l’Ajuntament de València”.

Finalment, la regidora ha agraït, tant a les organitzacions no governamentals de desenvolupament, com als servicis municipals de Joventut, Acció Cultural, Educació i a l’Organisme Autònom Universitat Popular, la seua participació en el procés de definició d’esta estratègia.

Publicitat