València finançarà reformes de vivendes buides i ficarà lloguer a preus justos

Tècnics de la regidoria de Vivenda de València estudien el cas d’èxit de Saragossa.

La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha explicat que els tècnics municipals de la regidoria estan en una jornada de treball durant tot el dia de hui a la ciutat de Saragossa per estudiar en profunditat el programa “Alegra tu vivienda”, de la capital d’Aragó, per a traslladar algunes de les seues línies mestres al cap i casal.

“A l’Ajuntament de València tenim un objectiu: posar vivenda privada, que actualment està buida, en el mercat de lloguer a un preu just tant per al propietari com per al llogater. Per això volem llançar un programa municipal que done una sèrie d’avantatges i beneficis als propietaris”, ha dit la regidora Lozano.

Segons ha detallat la regidora Lozano, València està estudiant els models de ciutats com Porto, Saragossa o Mataró per a poder avaluar quines característiques són més interessants per a València i llançar, en breu, un programa semblant al que ja estan duent a terme estes ciutats.

Finançament de reformes (cal estudiar fins a quin import de reforma entraria en este programa de l’Ajuntament) i reparacions en l’habitatge, despeses de comunitat a càrrec de la regidoria de Vivenda i compensació del 50% en el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) són alguns dels punts clau que estan damunt de la taula.

“Es tracta d’una aposta valenta i decidida del consistori per millorar el mercat de lloguer actual a la ciutat de València, en la que l’Ajuntament es converteix en un facilitador de la dinamització econòmica local (a través de la reforma de vivendes) i mediador entre les dos parts (llogaters i llogataires), que ixen beneficiades de manera clara”.

Segons Lozano “esta iniciativa suposarà aprofitar tots els recursos que tenim com a Ajuntament de València per a generar treball, posar en el mercat de lloguer vivendes actualment buides i facilitar preus justos a les persones que busquen un habitatge a la ciutat”.

Des de la regidoria de Vivenda també s’oferiria una sèrie de garanties a les persones propietàries per a facilitar la captació de vivendes. Així, està sobre la taula, assumptes com garantir el pagament de la renda des de la primera assignació de l’habitatge i fins a la finalització del període de cessió, contractar una assegurança multirisc de la llar a càrrec de la regidoria, garantir la devolució de l’habitatge en el mateix estat de conservació i possibilitar la recuperació de l’habitatge si en un termini de sis mesos no ha estat ocupada per mitjà d’un contracte d’arrendament.

En el cas de Saragossa, més de 500 famílies accediren de 2016 a 2019 a un lloguer just gràcies al programa “Alegra tu vivienda”, i es van obrir un total de 731 expedients.

" "
CatalanSpanish