València forma al seu personal en noves tecnologies per a millorar l’atenció a la ciutadania

Enguany, el Consistori inverteix 331.880 euros en la formació del seu personal, un 24,16% més que l’any passat

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que el segon Pla de Formació Municipal de l’Ajuntament de València se centrarà a formar als empleats públics del Consistori en noves tecnologies de la informació i la comunicació per a millorar l’atenció a la ciutadania i «en una aposta ferma en l’ampliació de l’alumnat a través de la formació en línia». Comença la segona fase del Pla de Formació 2019, que va ser aprovat al març i que des de 2018 planteja una gestió integral de la formació recollida en una programació detallada i amb objectius.

«Des del Govern del Rialto estem fent un gran esforç per dotar de major coherència la formació anual al nostre personal empleat. Tenim clar que la millora del rendiment a través de la formació és una necessitat davant de tots els canvis socials, culturals i tecnològics que van produint-se tan ràpidament a la societat. L’evolució de la tecnologia produeix necessitats i demandes de la ciutadania que requereixen una resposta de les administracions públiques, raó per la qual posem en marxa este pla», ha explicat Notario.

La formació del personal municipal és un dels elements més importants, a més, de la carrera professional dels empleats i empleades públiques de la Institució i, de fet, serà un dels elements a puntuar en la carrera professional. «Per a nosaltres la formació contínua del personal és un element fonamental i per això hem volgut que siga puntuable en la carrera professional», ha destacat Notario.

El Pla té l’objectiu de millorar l’atenció que es presta des de l’Ajuntament a la ciutadania. Respecte de la formació en línia, la Regidora de Gestió de Recursos ha destacat que «el nombre d’alumnes és més nombrós que en els presencials i, a més, evita absències del lloc de treball durant la jornada laboral».

331.880 EUROS EN FORMACIÓ DE PERSONAL

L’Ajuntament ha incrementat la partida que destina als cursos formatius del seu personal laboral respecte a l’any anterior en un 24,16%; de forma que ara es destina a este concepte 331.880 euros.

La regidora de Gestió de Recursos ha insistit en què «per a L’Ajuntament de València la formació del personal és una ferramenta fonamental i estratègica, ja que redunda en millors condicions laborals dels treballadors i una millor prestació de servicis per a la ciutadania».

ValenciàEspañol