València instal·la una nova canonada a l’avinguda Jacinto Benavante

Aquest projecte millorarà el subministrament d'aigua al centre històric

La regidora de Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha visitat les obres d’una nova canonada situada a l’avinguda de Jacinto Benavente, entre la plaça d’Amèrica i l’avinguda de Peris i Valero, que tenen com a objectiu la instal·lació d’una nova conducció de 600 mil·límetres de diàmetre. «Amb esta actuació es millorarà la capacitat de transport d’aigua potable cap al centre històric, així com la regulació de pressions a la xarxa de distribució d’este àmbit», ha assenyalat Valía.

Es tracta d’un projecte pressupostat en 1.404.042,59 euros. «La vida útil d’esta nova canonada, amb la qual s’evitaran pèrdues hidràuliques en la xarxa i es millorarà el servici, supera els 70 anys», ha recalcat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía. L’actuació renovarà una conducció de fosa grisa de 300 mil·límetres de diàmetre, en funcionament des de 1932. La intervenció comprén, d’una banda, la instal·lació de canonada de 600 mil·límetres de diàmetre nominal de fosa dúctil en substitució de l’anterior existent, de 350 mil·límetres, situada entre el pont de la Mar i l’avinguda de Peris i Valero.

D’altra banda, també contempla la instal·lació d’una vàlvula reguladora de 250 mil·límetres de diàmetre al carrer de Borriana per a millorar la xarxa de distribució. Actualment, «s’han col·locat 510 metres de canonada, cosa que suposa un desenvolupament per damunt del ritme previst en la planificació inicial», ha indicat Valía.

En una obra d’estes característiques, «les inconveniències ocasionades al trànsit de vehicles i persones són notables, per la qual cosa ha sigut necessària una coordinació especial del servici de Cicle Integral de l’Aigua amb el Servici de Mobilitat i el Servici de Policia Local amb la intenció de reduir al màxim estes interferències», ha explicat la regidora. Per al mes d’agost s’ha previst amb esta finalitat les actuacions en la confluència del pont d’Aragó amb Jacinto Benavente i la connexió final a l’encreuament de Jacinto Benavente amb l’avinguda de Peris i Valero.

A València hi ha una xarxa de canonades de proveïment d’aigua potable que daten en alguns casos de principis del segle XX. A mesura que van complint la seua vida útil o el risc de funcionament anòmal és molt elevat, s’aconsella renovar-la amb l’objectiu de mantindre la qualitat del servici.

Per a les labors de renovació del cas actual, l’Ajuntament de València té previst l’execució de plans d’inversió que de forma periòdica escometen esta directiva. En este moment està en funcionament el Pla d’inversions de proveïment d’aigües a la ciutat de València 2018-2023. Dins del pla indicat, en el capítol de «Renovació i ampliació de xarxes de conducció i arterials, distribució d’aigua potable i baixa pressió» del grup d’inversions «Renovació i ampliació de les xarxes de conducció i arterials» s’inclou esta actuació.

ValenciàEspañol