València remodela el Jardí del carrer d’Emili Lluch, a Patraix

jardi patraix
Publicitat

La regidora de Parcs i Jardins, Pilar Soriano, ha anunciat la pròxima remodelació del jardí del carrer d’Emili Lluch, en el barri de Vara de Quart, districte de Patraix. “Es troba bastant deteriorat pel pas del temps, ja que es va construir fa més de 20 anys i des d’aleshores no s’havien fet millores”, ha exposat la regidora Soriano. Concretament, el jardí està situat entre els carrers de José María Mortes Lerma, Torrent i el mateix Emili Lluch.

 

PublicitatRovira  

El jardí, de composició simètrica, disposa d’una gran plaça central on s’ubica l’escenari que queda cobert per una gran pèrgola metàl·lica. És un espai emblemàtic al barri on s’efectuen diferents activitats. Al voltant del jardí hi ha diversos parterres enjardinats flanquejats per bancades d’obra de ciment revestides per rajoles ceràmiques, que també es troben molt deteriorades, amb pintures i petjades de vandalisme.

 

Des del carrer d’Emili Lluch, a més del gran accés central a l’escenari, es disposa de dos accessos de 6 metres d’amplària que estan esglaonats, on es dóna la circumstància que es produeixen embassaments quan plou.

 

La intervenció municipal dirigida per la Regidoria de Parcs i Jardins ampliarà la superfície de l’enjardinament, creant dos noves jardineres en el límit del carrer de vianants, la d’espais de jocs infantils i les zones pavimentades, alhora que reduirà la superfície de terra existent.

 

A més, es reduirà l’amplada dels accessos i se n’afegiran dos de nous a l’eix nord-sud, millorant l’accessibilitat al jardí i creant una millor circulació per l’interior amb el nou passeig pavimentat interior. En els accessos amb desnivell des de les voreres s’eliminaran els graons i se substituiran per suaus rampes fent el jardí completament accessible.

 

“En la remodelació d’este jardí inclourem un espai d’aparells biosaludables i un nou multijoc sobre paviment de seguretat. Substituirem el paviment de seguretat existent en l’àrea de jocs dels engronsadors i posarem un tobogan nou”, ha detallat la regidora Soriano. “La segona zona de jocs de molls —ha continuat Soriano— s’ampliarà amb un joc de molls més i el seu paviment de seguretat serà substituït per un sorral infantil tanca. A més, al costat de l’accés sud-oest es crearà una nova zona de jocs infantils dividida per la rampa d’accés”.

 

Els tres bancs existents de fusta seran substituïts per bancs de fusta d’1,80 metres, ja que es troben en mal estat, i es completarà l’ordenació a la plaça central amb un banc més.

 

Així mateix, en les dos noves jardineres es plantaran alternats nous arbustos mediterranis de tipus Viburnum tinus, murtra, Arbutus unedo i Viola odorata. Es procedirà a la reposició de la plantació d’arbustos en mal estat a les jardineres existents, amb la incorporació de nous arbustos del mateix tipus per completar les línies d’Hibiscus rosa sinensis de flor vermella i flor blanca.

 

La xarxa de reg per degoteig existent al jardí serà ampliada en les noves jardineres, que tindran un sistema de reg per inundadors col·locats cada 1,3 metres. Així, s’ha previst la substitució de les lluminàries existents tipus bola per unes de model Campanal LED, reforçant-lo amb una nova lluminària a la zona del sorral.

 

Les obres tenen un pressupost d’adjudicació de 133.361,51 euros i la superfície prevista d’intervenció és de 3.452 metres quadrats.

PublicitatJuega Limpio Orihuela