19:02 - miércoles, 21 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Es valora en 1.001.481 euros els danys produïts a Oliva pel temporal del passat mes de desembre

Aquests danys ascendeixen a un total d’1.001.481 euros, dels quals 461.460 euros corresponen a infraestructures que són competència d’altres administracions, com l’Agència Valenciana de Turisme, la Direcció General del Medi Natural i la Demarcació de Costes a València.

La resta, 540.021 euros, és el valor total dels desperfectes en béns municipals causats per aquest temporal (danys en xarxa de camins públics municipals, infraestructures elèctriques municipals i arbrat públic).
Aquesta memòria es remetrà de seguida per tal de sol·licitar una línia d’ajudes aprovades pel Consell de la Generalitat Valenciana que intentarà pal·liar aquests danys, així com a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana. El decret del Consell que regula aquestes ajudes insta a tots els ajuntaments de localitats afectades a remetre una valoració de danys al seu terme municipal abans d’un mes i, així posteriorment, fixar la quantia de l’ajuda a cadascun d’ells.

La memòria forma part d’un informe extens elaborat pels serveis tècnics municipals sobre l’afecció del període de pluges de desembre al terme municipal d’Oliva, detecció d’aspectes a millorar, valoració dels danys, així com propostes d’actuació a les diferents administracions públiques, inclòs l’Ajuntament.

L’Alcaldia va donar compte d’aquest informe als diferents grups municipals al si de la Comissió de Governació, i també es va lliurar còpia al director general d’ACUAMED en la reunió que van mantindre l’alcalde i el primer tinent d’alcalde a Madrid, la setmana passada.

Últimas noticias

Contenido relacionado