Un estudi conclou que la ventilació de les aules escolars a Espanya és molt deficient

Un estudi realitzat per la Universitat de Burgos al costat de la Plataforma Passivhaus conclou que les condicions de ventilació, temperatura i humitat de les aules dels col·legis espanyols són molt deficients.

Un estudi realitzat per la Universitat de Burgos al costat de la Plataforma Passivhaus conclou que les condicions de ventilació, temperatura i humitat de les aules dels col·legis espanyols són molt deficients.

Juan Manuel Manso, professor de l’Escola Politècnica i un dels participants en l’estudi ha explicat, en declaracions a Efe, que aqueixes males condicions provoquen una reducció del rendiment acadèmic i falta de concentració i ha assegurat que les aules només reuneixen condicions adequades una mitjana d’una hora al dia.

Malgrat l’especial vigència de l’estudi en este moment, en el qual la ventilació de les aules es pren com a eina fonamental per a prevenir l’expansió del coronavirus, l’informe es basa en dades preses entre 2017 i 2018 en 36 col·legis de diferents zones d’Espanya.

Durant un any es van monitorar les seues aules i es van recollir més de 8.000 dades, entre ells concentració de CO₂, temperatura i humitat.

Les condicions adequades per a les aules són una humitat d’entre el 40 i el 60%, una temperatura entre 20 i 25 graus i una concentració de CO₂ que no supere les 1.000 parts per milió.

“S’han detectat deficiències quant a temperatura i humitat, encara que el més greu que es produeix moltes concentracions de CO₂, en molts casos amb moments de concentracions de més de 2.000 parts per milió, la qual cosa es tradueix en somnolència i dificultat de concentració”, ha explicat.

Mans es mostra partidari de realitzar millores en els centres educatius per a garantir una ventilació adequada i considera que aplicant un estàndard de construcció ecològica com el Passivhaus millorarien les condicions, una cosa especialment important en estos moments de pandèmia.

Posa l’exemple d’un Col·legi rehabilitat amb este sistema a Catalunya, on els paràmetres indiquen que ara compleix les condicions adequades durant el 99% del temps.

Considera que el cost d’utilitzar este sistema només és entre el 7 i el 10% més car que una construcció convencional, encara que després implica menys contaminació i estalvi de consums, especialment de calefacció, en utilitzar ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor.

CatalanSpanish