Vicent Soler: ‘El sector del joc necessita una regulació rigorosa’

La Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana ha informat favorablement sobre les al·legacions presentades al decret que desenvolupa la nova Llei de Joc

– També ha sigut presentat l’Informe Anual de Joc 2019 en el qual es constata un increment de l’1,27% en les quantitats dedicades al joc presencial, aconseguint els 4.073 milions d’euros
– La Conselleria ha anunciat un nou sistema de mesurament de distàncies entre els establiments de joc i els centres educatius

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler ha presidit la Comissió de Joc de la Comunitat Valenciana en la qual s’ha presentat l’Informe Anual de Joc en la Comunitat Valenciana 2019, així com les al·legacions al projecte de decret que desenvoluparà la Llei de Joc.

Al final de la reunió, a la qual han assistit el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero; el director general de Tributs i Joc, Rafael Beneyto, així com representants de CCOO i dels subsectors de Casinos, Màquines Recreatives i Bingos de CEV, el conseller ha destacat la importància econòmica del sector del joc en la Comunitat Valenciana, on les quantitats jugades representen el 3,6% del PIB, així com la necessitat de disposar d’una regulació rigorosa que done resposta i desenvolupe la nova Llei de Joc que va entrar en vigor el mes de juny passat.

“Des de l’Administració autonòmica, com a responsable de la regulació de l’activitat, hem de garantir tant la llibertat d’empresa per a exercir una activitat econòmica, com les condicions en què es pot exercir esta activitat protegint als col·lectius més vulnerables”, ha indicat Soler.

En este sentit, el conseller ha destacat l’esforç que s’està realitzant en col·laboració amb el sector del joc, per a desenvolupar la normativa que permeta aplicar al més prompte possible les mesures contemplades en la llei dirigides a augmentar la seguretat i fomentar el joc responsable.

Respecte a les dades econòmiques del joc en 2019, recollits en l’informe anual, el conseller ha assenyalat que s’aprecia un lleuger increment de les quantitats dedicades al joc presencial, que van ascendir a 4.073 milions d’euros, percentatge un 1,27% superior al de l’exercici 2018, les xifres globals del qual van ascendir a 4.022 milions d’euros.

L’informe apunta que l’increment en les quantitats jugades està vinculat al creixement del PIB de la Comunitat Valenciana, de manera que el sector del joc contribueix al creixement econòmic a través de 779 empreses de joc registrades, amb aproximadament 6.500 ocupacions directes, a més dels quals de manera indirecta genera en altres sectors, en particular, en l’hostaleria.

Cal recordar que l’informe, que serà presentat al Ple del Consell, ofereix una visió del que representa el sector de joc en l’àmbit econòmic, amb indicació de les quantitats jugades, la incidència d’este sector en el Producte Interior Brut de la Comunitat Valenciana i en el mercat laboral, així com la recaptació impositiva. Així mateix, recull les dades estadístiques més significatives del joc presencial dels subsectors de Casinos, Bingos, Apostes, Màquines Recreatives i d’Atzar, subsectors gestionats per la Comunitat i als subsectors gestionats per Loteries i Apostes de l’Estat i per l’ONCE.

Increment en la recaptació

D’altra banda, respecte a les quantitats recaptades sobre les diferents modalitats de joc presencial i ‘en línia’, és a dir tant pel que fa a impostos propis com cedits, també cal destacar un increment superior al 12,8%, ja que s’han recaptat un total de 170,18 milions d’euros. En concret, la recaptació referida al joc presencial és de 157 milions d’euros, i la referent als impostos cedits sobre el joc ‘en línia’, de 13 milions d’euros.

Així mateix, l’informe recull una anàlisi comparada dels tres àmbits de joc presencial: sector privat conformat per casinos, bingos, màquines recreatives i d’atzar i apostes; sector públic, amb les diferents modalitats de loteries; i sector semipúblic, corresponent als jocs de l’ONCE.

D’esta manera, conclou que el joc privat continua sent el preferit en la Comunitat Valenciana i significa el 68% del muntant global jugat; mentre que Loteries de l’Estat representa el 26%; i l’ONCE representa un percentatge del 6% sobre la despesa total de joc en la Comunitat Valenciana durant el 2019.

L’increment percentual més important s’ha produït amb les vendes generades en el Bingo electrònic, i en les màquines de joc de tipus B especials de salons i bingos i en les quantitats jugades en les màquines de tipus C, amb un 33,05% i un 6,86% d’increment, respectivament, en relació amb l’exercici 2018.

Cal assenyalar igualment l’increment de les quantitats jugades a les màquines instal·lades en locals d’hostaleria, que han experimentat un creixement d’un 6,25%. Les situades en salons i bingos de categoria especial han disminuït en un 0,64% i les quantitats jugades en màquines especials de bingo augmenten un 18,08%. Els jocs públics i l’ONCE també experimenten un augment de les quantitats jugades d’un 3,02% i un 2,79%, respectivament.

Decret de desenvolupament de la Llei del Joc

D’altra banda, en el transcurs de la Comissió del Joc s’ha informat favorablement després d’haver sigut abordades les al·legacions presentades per representants del sector susceptibles de ser incorporades al projecte de Decret de mesures urgents per a l’aplicació de la llei 1/2020, de Regulació del Joc i de Prevenció de la Ludopatia en la Comunitat Valenciana, que actualment es troba en fase d’informació pública i que permetrà establir nous procediments requerits per a poder aplicar la nova llei en tots els seus efectes al més prompte possible.

Entre altres, s’ha acceptat el suggeriment del sector respecte a suprimir l’exigència del termini previ d’un mes que se li dona a les empreses operadores per comunicar la suspensió temporal de les autoritzacions d’explotació de les màquines B i C.

Així mateix, s’ha abordat la informació comercial que pot fer-se visible en l’exterior dels establiments de joc i s’ha anunciat un nou sistema de mesurament de distàncies entre els establiments de joc i els centres educatius. D’esta manera, es dona compliment a la necessitat que existisca una distància mínima de 850 metres entre els salons de joc i locals específics d’apostes respecte a centres educatius que impartisquen educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals.

Cal recordar que la Comissió de Joc és l’òrgan consultiu, d’estudi i assessorament en matèria de joc, en el qual estan representats organitzacions sindicals i empresarials del sector. Així mateix, la nova llei del joc estableix que puguen estar representades associacions dedicades a la prevenció i rehabilitació de la ludopatia; associacions de persones consumidores i usuàries; associacions de veïns i veïnes; Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, així com unitats d’investigació o centres d’investigació universitaris especialitzats en la investigació, prevenció i tractament de la ludopatia, per a això serà modificada la seua composició en la nova reglamentació.

ValenciàEspañol