jueves, 18 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Vilafamés formarà part de l’Aula Mentor i augmentarà l’oferta formativa per a adults

El pròxim 29 de gener es firmarà el conveni perquè Vilafamés siga subseu auxiliar de l’Aula Mentor, depenent de l’Alt Palància. Els alcaldes Abel Ibáñez de Vilafamés i Rafael Magdalena de Sogorb signaran el conveni i, a més a més, en la Biblioteca Municipal es presentarà la informació completa de l’Aula Mentor, des dels cursos que es preveu impartir fins als procediments de preinscripció i matrícula d’alumnes.

Segons afirma Pablo Juan, regidor d’Educació, “Vilafamés augmentarà substancialment l’oferta formativa de persones adultes que necessiten una preparació concreta per encontrar treball. Cal recordar —ha afegit el regidor— que s’oferirà formació no sols a la gent de Vilafamés sinó a tota la comarca. També serà un punt de col·laboració entre el sector industrial i l’Ajuntament de Vilafamés perquè les empreses de l’entorn podran oferir cursos de formació permanent als treballadors de les seues plantilles”.

L’Aula Mentor és un sistema de formació oberta i lliure que a través d’Internet promou el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. En aquesta iniciativa participen activament, a través de convenis de cooperació, un nodrit conjunt de comunitats autònomes, ajuntaments i altres entitats públiques territorials. L’objectiu d’Aula Mentor se centra a proporcionar una alternativa en matèria de formació a la població adulta que no té oportunitat d’assistir a altres ofertes formatives presencials. El ritme d’aprenentatge i dedicació de les persones adultes requereix un sistema totalment flexible, no subjecte ni a horaris ni a terminis de cap tipus. L’oferta formativa es materialitza en un conjunt de cursos en permanent actualització, organitzats en àrees formatives i dissenyats i adaptats especialment per a les característiques dels potencials destinataris.

Entre les principals senyes d’identitat d’aquesta modalitat d’ensenyament destaca la flexibilitat del sistema que beneficia els participants. La xarxa d’infraestructures físiques anomenades aules Mentor supera actualment les 450 unitats amb una important varietat d’oferta formativa. En aquests moments s’ofereixen més de 170 cursos en permanent creixement. L’existència d’exàmens presencials permet valorar el grau d’aprofitament del curs.

Últimas noticias

Contenido relacionado