El Consell aprova un acord entre l’EPSAR i els ajuntaments d’Almassora i Vila-real per a infraestructures de sanejament i depuració

Contempla la demolició de la depuradora Vora-Riu de Vila-real i la dotació de noves estacions de bombament, conduccions i sobreeixidors

El Ple del Consell ha aprovat un acord de cooperació per a l’execució d’infraestructures de sanejament i depuració entre la Generalitat Valenciana -a través de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural- l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i els ajuntaments d’Almassora i de Vila-real.

L’objecte de l’acord consisteix a determinar la participació de la Generalitat, a través de la Conselleria, de l’EPSAR i dels dos ajuntaments en el finançament, expropiació dels terrenys i execució de les obres.

Les actuacions consisteixen en la creació de les infraestructures necessàries per a tractar els cabals que fins ara es tracten en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Vora-Riu (per a procedir al seu desmantellament), així com els cabals previstos per al desenvolupament urbanístic de Vila-real, entre l’EDAR OBVA (Onda, Betxí, Vila-real i Alqueries) i l’EDAR Almassora.

Les obres consistiran en la reforma parcial del col·lector general Vora-Riu en el seu tram inicial (col·lector Capçalera), la reforma de l’arqueta Reunió, la construcció d’una nova Estació de Bombament d’Aigües Residuals (EBAR) 1r Sedeny, així com una nova impulsió a l’EDAR OBVA. Inclouen, així mateix, la reforma parcial del col·lector general Vora-Riu, una nova EBAR Vora-Riu, una nova impulsió al col·lector industrial d’Almassora, nou col·lector d’alleujament al canal del Barranquet, la demolició de l’EDAR Vora-Riu i la dotació de dispositius d’automatització i control. A tal fi, s’estima un import de 2.323.059,66 euros, IVA exclòs.

Per a l’execució d’aquesta actuació es contempla l’expropiació de terrenys. D’aquesta manera, es preveu la realització d’expropiacions permanents i d’ocupacions temporals, estimades inicialment en 100.468,16 euros, si bé l’import definitiu no quedarà determinat fins a la finalització i liquidació dels expedients d’expropiació que duguen a terme els Ajuntaments d’Almassora i Vila-real.

CatalanSpanish