12:03 - sábado, 2 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Villamalur denuncia davant Fiscalia un intent d’empadronament que elevaria un 80% el cens

L’alcalde de Villamalur, el popular Juan Bautista Gimeno, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia de Castelló davant un intent d’empadronament massiu realitzat en la localitat, la qual cosa suposaria un delicte electoral.

En una població amb un cens de 60 habitants, un total de 46 persones han intentat empadronar-se el mateix dia, la qual cosa suposa un augment del 80% del padró municipal. L’alcalde explica que “no existeixen causes de tipus econòmiques o demogràfiques que puguen explicar el creixement sobtat” pel que s’ha posat en coneixement de la Justícia.

L’alcalde també ha posat en coneixement de l’INE (Institut Nacional d’Estadística) els fets succeïts per a sol·licitar ajuda en mancar l’Ajuntament de mitjans materials i personals per a procedir a realitzar aquest procediment administratiu que es precisa en la tramitació de les sol·licituds d’alta en el padró municipal i que alhora puga verificar la residència d’aquestes 46 persones.

Últimas noticias

Contenido relacionado