Virginia Abad, nova fiscal anticorrupció de València en substitució de Vicente Torres

Virginia Abad Rodríguez ha sigut nomenada nova fiscal delegada de la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i Criminalitat Organitzada.

Virginia Abad Rodríguez ha sigut nomenada nova fiscal delegada de la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i Criminalitat Organitzada, secció més coneguda com Anticorrupció, en substitució de Vicente Torres, recentment nomenat magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Abad es suma així a Pablo Ponce i Jesús Carrasco, fiscals d’Anticorrupció, després del seu nomenament, publicat aquest dimecres en un decret de la Fiscalia General de l’Estat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El text arreplega que amb motiu del nomenament de Vicente Torres com a magistrat de la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per Reial decret 158/2019 de 15 de març, va quedar vacant un dels càrrecs de Fiscal Delegat de la Fiscalia Especial Contra la Corrupció i Criminalitat Organitzada de la Fiscalia Provincial de València.

Així, el passat 31 de maig, el fiscal cap d’Anticorrupció va elevar a la Fiscalia General de l’Estat la proposta del cap de la provincial de València de designació de Virginia Abad fiscal delegada d’eixa secció en règim de dedicació exclusiva. El nomenament es produeix després de la convocatòria d’un concurs intern per al càrrec.

La proposta destaca que la candidata forma part de la Secció de Delictes Econòmics de l’esmentada Fiscalia i reuneix les condicions necessàries per a l’acompliment del càrrec, pels “específics mèrits professionals” que concorren en ella. Abad va ser l’única candidata que es va presentar a la convocatòria.

El cap de la Fiscalia Anticorrupció, en escrit de 30 de maig, va manifestar la seua conformitat amb la proposta efectuada pel cap de la Fiscalia Provincial de València sobre la base dels mèrits i experiència de la candidata i va considerar que el càrrec ha d’exercir-se en règim d’exclusivitat de funcions en raó a l'”elevat volum de treball existent en la matèria”.

ValenciàEspañol