VOX presenta una querella criminal contra el Director General de Política Educativa de la Conselleria

L'Equip Jurídic de VOX València ha interposat una querella criminal per un presumpte Delicte de Prevaricació, contra el Director General de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

L’Equip Jurídic de VOX València, dirigit pel seu President Provincial, José María Llanos, ha interposat una querella criminal per un presumpte Delicte de Prevaricació, contra el Director General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per ser el competent en l’aprovació dels Projectes Lingüístics de Centre, dins del Sistema Educatiu Valencià. Si bé la querella pot ampliar-se a qui resulte responsable penalment a la vista de les actuacions de la prova, ja que el màxim responsable de la Conselleria és Vicent Marzá.

Les Corts Valencianes van aprovar la Llei 4/2018 de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, i en aquesta norma s’estableix que en educació primària, una de les assignatures troncals s’ha d’impartir en espanyol o castellà, així com que en el primer cicle d’educació infantil s’han d’aplicar els percentatges mínims del 25% d’ensenyament en la llengua comuna a tots els espanyols.

No obstant això, diferents Projectes Lingüístics de Centre als quals VOX València ha tingut accés per denúncies de pares, alumnes i professors, han sigut aprovats i autoritzats per la Conselleria, a pesar que contravenen la pròpia llei del Govern Valencià així com la Guia que va confeccionar l’administració educativa, perquè violen gravíssimament tant la qüestió de la impartició d’una assignatura troncal en espanyol o castellà, i els percentatges de llengua espanyola en el primer cicle d’educació infantil, i tot això de manera flagrant.

Segons indica José María Llanos, President Provincial de VOX València, “és clar que, sabent la seua il·legalitat, s’autoritzen uns PLC que evidentment incompleixen la Llei, per la qual cosa estem clarament davant resolucions arbitràries, injustes i il·legals, que excedeixen amb molt l’àmbit del dret administratiu, ja que: no imparteixen en educació primària cap assignatura troncal en espanyol, i en primer cicle d’educació infantil, s’imparteix el 0% en espanyol o castellà”.

Continua Plans dient que “s’ha produït una manifesta afectació a l’Ordenament Jurídic vigent a Espanya, i reconegut en la Constitució -en concret en el seu article 3-; i el que és més greu si cap, es produeix sobre les persones que major defensa i protecció mereixen: els nostres menors en els seus primers anys de vida escolar, els quals a la vista dels PLC autoritzats pel querellat, es veuran impossibilitats de fer efectiu el dret de conéixer i usar la nostra llengua comuna, la qual cosa suposa un perjudici irreparable als interessos de menors d’edat, en un absolut exercici d’abús de poder. I per la gravetat d’aquests fets hem sol·licitat igualment la Suspensió Cautelar immediata de TOTS aquells PLC en què es donen circumstàncies absoluta i flagrantment il·legals com són, indubtablement, a les quals es refereix la present querella”.

Des de VOX València insistim que defensarem sempre la lliure elecció de llengua vehicular, sent als pares als quals els pertany, en exclusivitat, l’exercici legítim d’aquest dret. Però fins que estiguem en les Institucions per a poder modificar una llei autonòmica sectària i limitativa d’aqueixos drets, almenys exigirem que es complisca íntegrament en tot allò que supose un mínim de respecte a la llibertat d’elecció de llengua en l’educació dels nostres fills.

ValenciàEspañol