La xarxa valenciana d’acolliment familiar de la Conselleria d’Igualtat atén 2.606 xiquets i xiquetes tutelats per la Generalitat

Els acolliments de caràcter permanent són els més habituals i majoritàriament són realitzats a través de família extensa.

La xarxa valenciana d’acolliment familiar de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives atén en una llar a un total de 2.606 xiquets, xiquetes i adolescents tutelats per la Generalitat, segons ha informat la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero.

Molero ha assenyalat que, segons les dades recollides pel seu departament en el primer semestre de 2020, dels 2.606 persones menors d’edat que estan en acolliment familiar, 1.884 estan en família extensa, que és aquella que té vincles de parentiu amb el xiquet o la xiqueta tutelada per la Generalitat, i 722 ho estan en família educadora, que són les que s’inscriuen en el registre de la Conselleria i són declarades aptes per a acollir.

Del total de xiquets i xiquetes acollits, 309 ho estan en llars de la província de Castelló, 797 en la d’Alacant, i 1.500 en la de València, una xifra que és superior als que es troben en acolliment residencial, i que són 1.618, dels quals 201 estan en algun municipi de la província de Castelló, 679 a Alacant i 738 a València.

L’edat mitjana de les persones menors d’edat que viuen amb una família d’acolliment és d’entre 11 i 18 anys, segons les dades de la Direcció General d’Infància i Adolescència, que reflecteixen que 646 tenen entre 15 i 18 anys i 846 oscil·len entre els 11 i els 14 anys. Per sexes, els d’entre 15 i 18 anys són majoritàriament xiques, en concret 334, enfront dels 312 xics, mentre que, en el cas d’entre els 11 i 14 anys, 429 són xiquets i 417 xiquetes.

Quant a les edats inferiors, hi ha 529 xiquets i xiquetes acollides en la franja entre els 7 i els 10 anys, dels quals 288 són xics i 241 xiques. Entre els 4 i els 6 anys, hi ha 265 persones menors d’edat en famílies, de les quals 138 pertanyen al gènere masculí i 127, al femení; i finalment hi ha 227 xiquets i xiquetes d’entre 0 i 3 anys, que en la seua majoria són xics (163), mentre que les xiques són 134.

Molero també ha volgut destacar que la major part dels acolliments són de caràcter permanent, en concret, 2.070, dels quals 1551 són en família extensa i 519 en família educadora. Per províncies, la d’Alacant compte amb 686 acolliments permanents, a Castelló hi ha 213 i a València la xifra és de1.171. 

Els acolliments de caràcter temporal ascendeixen a 461, dels quals 72 es registren a la província d’Alacant, 86 en la de Castelló i 303 en la de València. En esta mena d’acolliment també és majoritària la família extensa, que compta amb 333 xiquets i xiquetes acollits, enfront dels 128 acolliments en família educadora.

Famílies acollidores actives

La directora general d’Infància i Adolescència ha explicat que en estos moments la xarxa valenciana d’acolliment d’infantil compta amb 2.112 famílies actives, de les quals 1.556 tenen la consideració d’extenses perquè tenen parentiu familiar amb la persona menor d’edat acollida, i 556 són educadores.

Molero ha incidit en l’important que és la labor que realitzen estes famílies i ha recordat que són el recurs prioritari pel qual s’aposta des del Consell per a treballar amb els xiquets i xiquets que han hagut d’eixir de les seues llars i estan tutelats per la Generalitat.

En este sentit, ha assenyalat la rellevància que els xiquets, xiquetes i adolescents puguen créixer en un àmbit familiar, on puguen rebre tots aquells afectes que són necessaris i adequats per a desenvolupar-se com a persona, tant en el present com en el futur.

La importància que se li ha donat a este recurs per part del Consell ha portat a adoptar mesures de suport a estes famílies, com ha sigut la millora de les ajudes i prestacions econòmiques per a la sustentació a la criança, que, en el cas de les famílies extenses, que s’han equiparat amb les educadores, han passat de 135 per mes i xiquet o xiqueta que percebien en 2015 als 450 euros, que s’incrementen fins als 540 euros si es tracta d’una família monoparental.

En el cas que alguna de les persones menors d’edat acollides tinga una discapacitat reconeguda major del 33 per cent la quantia puja fins als 540 euros al mes (600 euros per a les monoparentals); i l’acolliment especialitzat suposa una quantia de 1.020 euros al mes (1.110 euros en les famílies monoparentals).

L’increment de les ajudes ha anat acompanyat d’un major reconeixement de les famílies i les problemàtiques que plantegen, ha afegit Molero, qui ha afirmat que esta tardor es farà un pas més en aqueix reconeixement amb el decret que desenvoluparà l’acolliment familiar en la Comunitat Valenciana, i que abordarà qüestions fonamentals per a continuar avançant en este àmbit.

CatalàEspañol