martes, 28 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Xavier Rius explica personalment al director de Lo Rat Penat els motius de la denegació d’una subvenció cultural

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha convocat el president de Lo Rat Penat, Enric Esteve, que ha assistit acompanyat pel membre de la Junta de Govern, Vicent Boluda, a una reunió celebrada a les dependències de la Diputació de València, amb el propòsit de conèixer l’equip directiu i poder explicar i clarificar la denegació d’una subvenció sol·licitada per l’entitat.

Xavier Rius ha indicat als representants de Lo Rat Penat que des de l’Àrea de Cultura que dirigeix s’han configurat unes bases, per primera vegada amb criteris objectius i de lliure concurrència, per a subvencions culturals. Les candidatures a les subvencions han estat valorades pel personal tècnic de la Diputació, ha assenyalat Rius, i en cap moment «s’ha interferit sobre les valoracions de les candidatures a les subvencions, doncs han estat primades per motius estrictament tècnics, en unes bases reguladores que, a més, foren aprovades per unanimitat per tots els grups polítics, sense excepció i sense cap al·legació posterior a la Junta de Govern del mes de maig de 2016».

Els representants de Lo Rat Penat han manifestat no entendre l’allargament del procediment administratiu, a la qual cosa el diputat ha respost amb l’exposició de tot el cronograma de les diferents interpel·lacions a l’expedient, entre les quals hi ha algunes notificacions als interessats que no foren ateses per absència. El diputat de Cultura també ha notificat un canvi intern de les delegacions de Presidència del mes de març de 2017 que ha afectat al titular signant de les subvencions, inicialment el president de la Corporació i a partir de març de 2017, el diputat delegat de Cultura, Xavier Rius. El canvi d’aquesta titularitat fou amb caràcter general per a totes les qüestions de l’Àrea de Cultura, i s’escometé per motius de major operativitat. Així, al mes de desembre de 2016 s’emetia un primer decret signat per Presidència on s’estipulava una subvenció a l’entitat de Lo Rat Penat, però les resolucions posteriors ja foren signades pel titular de Cultura.

Posteriorment, un informe emès per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació posava de manifest l’incompliment de la clàusula que demana a les entitats perceptores de subvencions l’acompliment del requisit lingüístic, és a dir, els criteris establerts per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Amb aquest motiu la Diputació remeté un escrit a l’entitat informant dels motius tècnics d’incompliment dels requisits de les bases pels quals l’entitat es veurà afectada de la pèrdua dels drets de cobrament de la subvenció inicialment aprovada.

Xavier Rius ha emfatitzat, després de l’exposició dels fets, que la demora en la resolució de l’expedient que denuncia Lo Rat Penat «respon únicament i exclusivament a la seua tramitació per part d’Intervenció», i que tant prompte s’ha disposat del document amb la resolució de les al·legacions presentades per part de Lo Rat Penat aquest ha estat remès al Servei de Cultura, sent el mateix diputat l’encarregat de lliurar una còpia per escrit als representants de Lo Rat Penat per al seu coneixement i lliure disposició.

Visita per conèixer el fons patrimonial

Tant Xavier Rius com els representants de Lo Rat Penat s’han emplaçat a mantenir diferents reunions de treball al llarg dels mesos vinents. En aquest sentit, el diputat ha acceptat la invitació per conèixer el fons patrimonial i bibliogràfic de Lo Rat Penat. Una visita que, segons allò comentat durant el transcurs de la reunió, tindrà lloc després dels mesos d’estiu.

Últimas noticias

Contenido relacionado