domingo, 16 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Ximo Puig anuncia l’obertura del termini per a contractar com a auxiliars de platja a 1.000 joves

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través de la web de Labora, GVAJobs, i el termini finalitzarà a les 14.00 hores d'este divendres, 12 de juny

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que Labora publica este dimecres la convocatòria de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a la contractació com a auxiliars de platja de 1.000 joves d’entre 18 i 30 anys que s’encarregaran d’oferir informació sobre normes de protecció per a garantir l’accés al litoral de la Comunitat Valenciana amb total seguretat. Les sol·licituds hauran de presentar-se a través de la web de Labora, GVAJobs, i haurà de termini per a això fins divendres que ve, 12 de juny, a les 14.00 hores.

Així ho ha explicat el president després d’una reunió de treball mantinguda en el Palau de la Generalitat amb la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el director de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel.

El president ha subratllat que la Generalitat pretén amb esta iniciativa que els i les joves contractats siguen la “millor cara” d’unes platges segures per al gaudi la ciutadania. Seran a més un suport per als ajuntaments en la seua labor per a garantir el compliment de les normes de protecció.

La convocatòria es dirigeix a joves de 18 a 30 anys que tinguen permís de conduir tipus B i l’ESO, tal com ha precisat el president.

Els joves i les joves que ja estiguen en Labora com a demandants d’ocupació simplement hauran d’inscriure’s en esta oferta a través de la web GVAJobs. Aquelles persones que no estiguen apuntades en Labora han de registrar-se primer com a demandants d’ocupació a través de la pàgina web i després, apuntar-se a esta oferta.

Els i les 1.000 auxiliars es distribuiran per les platges dels municipis de les tres províncies, de manera que Alacant comptarà amb 418, Castelló tindrà 234 i València disposarà de 348.

Labora realitzarà una preselecció de 1.250 joves. Se seleccionarà a les 1.000 persones sol·licitants que porten més temps desocupats i, en cas d’empat, a les de major edat. La resta quedarà com a reserva per a possibles baixes o renúncies.

Els requisits que han de complir els interessats són els següents: ser menor de 30 anys, posseir el títol d’Educació Secundària Obligatòria i el permís de conduir tipus B i tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, conforme al que es disposa en l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, permeta l’accés a l’ocupació pública.

La duració del contracte serà del 24 juny al 7 de setembre. El nivell i el salari serà el propi del funcionariat interí de Grup C2 i classificació 12 E015.

Cofinançament de la UE

Es tracta d’una actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu Regional del Fons Social Europeu Comunitat Valenciana.

Amb mobilitat dins de l’àmbit geogràfic provincial, estos i estes joves s’encarregaran de vetlar pel compliment de les mesures de distanciament social tant en la zona seca com en els accessos, fer tasques de comunicació i informació relacionades amb la Guia de Platges Segures i col·laborar en el control de l’accés aforament de platges.

Unes altres de les funcions que els seran encomanades seran les d’assegurar el correcte ús dels itineraris marcats per a l’entrada i eixida de la zona seca, col·laborar amb els ens gestors a ordenar i planificar un adequat gaudi del bany o notificar les incidències a la Policia Local a través de les comunicacions que els seran entregades.

En cas de produir-se una Emergència contactaran amb el 112 i informaran diàriament, i també quan així se’ls requerisca, sobre grau d’ocupació i incidències a la platja que els siga assignada.

Publicació de tres ofertes

Es publicaran tres ofertes, una per cada província, i el termini, obert des d’aquest dimecres, 10 de juny, finalitzarà les 14.00 hores del divendres 12 de juny.

Els persones interessades poden postular-se solament a una oferta, de manera que si es presenten a més d’una oferta, el sistema tindrà en compte únicament la primera inscripció.

Per a optar a la contractació, la persona interessada necessita estar prèviament inscrita en Labora com a demandant d’ocupació i tindre acreditats en Labora la titulació exigida i el permís de conduir B. No és necessari tindre sol·licitada cap ocupació concreta ni tindre experiència prèvia en esta ocupació.

Entre totes les persones que s’hagen postulat com a candidates, el sistema informàtic efectuarà una preselecció de 1.250 persones, i ordenarà en primer lloc a les persones que hagen romàs més temps d’alta en desocupació (sumant tots els períodes) i, en cas d’empat, seleccionarà a la persona de major edat amb el límit del requisit de 30 anys.

Les 1.250 persones preseleccionades rebran un correu electrònic en finalitzar el termini de presentació de candidatures, en el qual es facilitarà un enllaç per al tràmit telemàtic on hauran d’aportar la documentació acreditativa dels requisits: còpia del DNI/NIE (totes dues cares), còpia de la titulació acadèmica i copia permís del conduir B.

Este tràmit de presentació de la documentació haurà de completar-se abans del dilluns 15 de juny a les 23.59 hores. Per a identificar-se en este tràmit i presentar la documentació requerida, les persones preseleccionades usaran el codi PIN (AutoServef).

L’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergència comprovarà la documentació aportada per les 1.250 persones preseleccionades i efectuarà el nomenament de 1.000 persones com a funcionariat interí de grup C2, segons l’ordre dels llistats de major a menor període de permanència en desocupació. La resta de persones candidates quedaran com a reserva per a possibles baixes i/o renúncies.

Últimas noticias

Contenido relacionado